U bevindt zich hier: Home > Actueel > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

vlag gemeente kaag en braassem

 

 • Inspiratiesessie Duurzaamheid – Komt u ook?

  (25-04-2017)

  Dinsdagavond 2 mei bent u van harte welkom bij een inspiratiesessie over gasloze wijken en warmte voor onze woningen uit duurzame bronnen. Het Duurzaamheidsplatform Kaag en Braassem nodigt u uit te komen luisteren naar architect Miel Karthaus. Hij laat ons zien hoe we gasloze wijken en huizen kunnen realiseren en warmte kunnen terughalen uit bestaande bronnen. 

 • Gratis energiescan voor inwoners

  (21-04-2017)

  Via de website www.Energiescan.nu kunt u een gratis energiescan voor uw woning aanvragen. Met deze scan krijgt u inzicht in de manieren waarop u energie kunt besparen en wat deze besparing uiteindelijk oplevert. Na het invullen van de scan op www.Energiescan.nu, ontvangt u binnen 3 werkdagen een compleet rapport. 

 • Plan van aanpak geluidsmaatregelen HSL gepresenteerd aan gemeenten

  (21-04-2017)


  ProRail bekijkt momenteel welke geluidsschermen het langs de route van de HSL kan plaatsen en hoe de schermen kunnen worden geplaatst. Hierover heeft ProRail op 29 maart jl overleg gehad met de gemeenten langs de HSL waar de geluidsmaatregelen gepland staan.

 • Bijeenkomst MRSV op dinsdag 25 april

  (20-04-2017)

  Op dinsdag 25 april is er van 19.30 – 20.30 een bijeenkomst in De Ontmoeting in Leimuiden. Onderwerp van deze avond is de update van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. Belanghebbende organisaties zijn inmiddels uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Denk hierbij aan ondernemersverenigingen, dorpsraden, woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en nog enkele diverse andere partijen. Zij hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ook u als inwoner van onze gemeente bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

 • Koningsdag in de gemeente Kaag en Braassem

  (20-04-2017)

  Nog even en we vieren Koningsdag! In alle kernen vinden gezellige activiteiten plaats. Ook het college zal dit volksfeest meevieren in de kernen. Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse aubade om 9.00 uur voor het gemeentehuis in Roelofarendsveen, Westeinde 1. 

 • Aanmelden voor snel internet voor 30 april

  (18-04-2017)

  In de buitengebieden van de gemeente is er nog geen snel internet. De gemeente heeft het bedrijf DICO Snel Internet Buitengebied gevraagd te inventariseren of inwoners en bedrijven in deze gebieden behoefte hebben aan een snelle internetverbinding. 

 • Bouw Brede school Hoomade naar Verbij Hoogmade BV

  (13-04-2017)

  Bouwbedrijf Verbij Hoogmade B.V. krijgt de bouw van de brede school in Hoogmade gegund. Dat heeft het college dinsdag 11 april besloten. De aannemer heeft een sterke binding met het dorp; een aanzienlijk deel van de circa 25 medewerkers van Verbij woont in Hoogmade of elders in de gemeente.

 • De bekendmakingen van 19 april staan online

  (12-04-2017)

  Iedere week publiceren we de officiële bekendmakingen op www.Overheid.nl. Officiële bekendmakingen zijn publicaties over een besluit of gebeurtenis die voor u van belang kunnen zijn. Voorbeelden van bekendmakingen zijn vergunningen, bestemmingsplannen en ontheffingen. 

  Bekendmakingen over uw buurt op Overheid.nl

 • Jeugdsportfonds ook in 2017 en 2018

  (07-04-2017)

  Stichting Jeugdsportfonds Zuid-Holland en de gemeente Kaag en Braassem sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee zetten beide partijen het Jeugdsportfonds Kaag en Braassem voort in 2017 en 2018. De gemeente stelt hiervoor op jaarbasis een bedrag van € 42.000 beschikbaar. Ook de Driemaster en De Tweesprong blijven de komende twee jaar betrokken om ook de zwemregeling mogelijk te blijven houden.

 • Sneller hulp bij hartstilstand bij burgerhulpverlening

  (04-04-2017)

  In de gemeente hangen op meerdere plekken Automatische Externe Defibrillators (AED’s) zodat er snel hulp kan worden geboden bij een hartstilstand. 

 • Grondgebied gemeente Kaag en Braassem digitaal in kaart

  (20-03-2017)

  Het grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem is sinds kort opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van Nederland waarmee alle overheidsinstanties werken. De kaart is voor iedereen digitaal te raadplegen via de website ‘Publieke Dienstverlening Op de Kaart’: www.pdok.nl

 • Onderhoud Kaagbaan Schiphol leidt tot geluidshinder elders

  (10-03-2017)

  Van 18 maart tot 13 juni wordt er groot onderhoud verricht aan de Kaagbaan op Schiphol. De luchthaven zal dan gebruik maken van andere banen en waarschuwt dat dit  op andere plekken geluidshinder geeft. 

 • Zwerfvuilopruimacties in 2017

  (24-02-2017)

  Help ook dit jaar weer mee aan een schone gemeente en doe mee aan de zwerfvuilacties van stichting Groen Licht.. De acties zijn op de zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur. Bij de uitdeelpunten kunt u prikstokken en vuilniszakken halen.

 • Camera-auto's van Cyclomedia in Kaag en Braassem

  (24-02-2017)

  In de maanden maart en april worden in Kaag en Braassem foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Door de gemeente is aan Cyclomedia ontheffing verleend om te mogen rijden op voet- en fietspaden met een motorvoertuig. Deze ontheffing is voor 5 jaar verleend.

 • Doet u ook mee met Burgernet?

  (03-11-2016)

  Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeente om Nederland veiliger te maken. Via Burgernet kunnen de gemeente en politie hulp vragen aan inwoners.  Het doel is om meer ogen op straat te hebben, en zo daders of vermiste personen sneller te kunnen vinden. Ruim 1000 inwoners van de gemeente Kaag en Braassem hebben zich aangemeld. Meer hulp is altijd nodig, doet u ook mee? Meld u vandaag nog aan via www.burgernet.nl

Archief