U bevindt zich hier: Home > Actueel > Nieuwsberichten

Gemeentelijke belastingaanslag 2017 (27-02-2017)

Dit item is verlopen op 20-03-2017.

In februari verstuurt de gemeente de belastingaanslagen. U ontvangt een belastingaanslag als u belastingplichtig bent voor één of enkele gemeentelijke heffingen. Gemeentelijke belastingen zijn: onroerende zaakbelasting (OZB),  afvalstoffenheffing, rioolheffing en forensenbelasting. 

Wat is er veranderd?

Er zijn slechts een paar veranderingen ten opzichte van de belastingheffing van vorig jaar, te weten:

  • voor 2017 geldt voor de WOZ-waarde de waardepeildatum 1 januari 2016.
  • aangezien de marktontwikkeling een stijging laat zien gaan de WOZ-waarden gemiddeld omhoog. Daarom zijn de tarieven voor de onroerendezaakbelasting naar beneden bijgesteld.
  • de tarieven voor rioolheffing zijn wederom verlaagd.
  • bezitters van een hond ontvangen geen aanslag hondenbelasting meer.
     

Belasting loket

In het Belasting Loket vindt u alle informatie over de gemeentelijke belastingen en kunt u gebruik maken van de volgende diensten:

  • aanmelden, wijzigen rekeningnummer en intrekken van machtiging automatische incasso
  • bezwaar maken tegen woz, ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing
  • kwijtschelding aanvragen
  • taxatieverslag woz inzien

Vragen

Hier vindt u een overzicht van de meestgestelde vragen over de gemeentelijke belastingaanslagen: Veelgestelde vragen Belastingaanslag. U kunt ook bellen met een belastingmedewerker van de gemeente, mogelijk kunnen onduidelijkheden van de belastingaanslag opgehelderd worden door dit gesprek. Het telefoonnummer is (071) 332 72 72. 

Belastingspreekuur

Ook dit jaar is er een belastingspreekuur, speciaal voor mensen die bijvoorbeeld een bezwaar overwegen maar eerst nog wat extra informatie willen. U krijgt vier weken de gelegenheid gebruik te maken van dit spreekuur. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken voor het Belastingspreekuur. Voor een afspraak kunt u ook bellen met (071) 332 72 72. Een gesprek tijdens het belastingspreekuur is puur informatief en duurt maximaal een half uur. Er worden geen uitspraken gedaan.