U bevindt zich hier: Home > Actueel > Nieuwsberichten

Veenderveld II aangewezen als toekomstige locatie voor bedrijventerrein (30-05-2013)

Dit item is verlopen op 15-06-2013.

Veenderveld II staat op de nominatie door de Provincie Zuid Holland aangewezen te worden als zoeklocatie voor bedrijventerrein. Dit laat Gedeputeerde Staten (GS) weten. Zij zien het als een alternatief voor de Oostvlietpolder in Leiden.

De gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven open te staan voor deze provinciale beleidswijziging. In het coalitieprogramma van VVD, PvdA en CDA is immers overeengekomen dat “in het verlengde van de visie op ondernemerschap wordt gekeken of de gemeente ruimte kan bieden aan nieuwe bedrijvigheid (mogelijk Veenderveld II, niet over de A4, de Waaier, de Drecht) ten einde de toename van het aantal arbeidsplaatsen mogelijk te maken. Bij de uitgifte van gronden op deze bedrijventerreinen wordt de voorkeur gegeven aan arbeidsintensieve bedrijvigheid.”

De gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven niet in de positie te zijn de ontwikkeling van een bedrijventerrein zelfstandig te dragen. De gemeente zal de procedure voor een nieuw bestemmingsplan pas aanvangen als de haalbaarheid en de economische uitvoerbaarheid voor 100% duidelijk zijn en vast staan.

Behoefte

De stuurgroep bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, de gemeente Leiden en de gemeente Kaag en Braassem stelt vast, dat er nog altijd behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland. De provincie komt uit op een behoefte aan nieuw bedrijventerrein van circa 50 hectare netto, los van herstructurering of transformatie. Met het wegvallen van de 29 hectare netto van de Oostvlietpolder, zou daarom een tekort aan uitgeefbaar bedrijventerrein in de regio ontstaan. Vandaar dat de partijen gekeken hebben naar een alternatieve locatie. Het zoekgebied Veenderveld II heeft een bruto oppervlakte van 55 hectare bruto.

Als Provinciale Staten instemmen met het aanwijzen van de nieuwe locatie, schrapt de provincie begin 2014 de Oostvlietpolder uit de Provinciale Structuurvisie. Tevens zal Veenderveld II dan bij de integrale Herziening van de Structuurvisie planologisch worden gereserveerd als bedrijventerrein. De integrale Herziening moet medio volgend jaar worden vastgesteld in Provinciale Staten.