Beleids- en financiële stukken

Een stapel dossiers

Onder documenten vindt u informatie over zaken die samenhangen met het beleid van de gemeente Kaag en Braassem. U kunt de begroting van de gemeente raadplegen, net als het burgerjaarverslag en de strategische visie.

Begrotingswebsite

De begroting is een jaarlijks document waarin staat wat de gemeente gaat doen, wat dat kost en wanneer het uitgevoerd gaat worden. De gemeentebegroting 2017 (Pdf) is ook te bekijken op de begrotingswebsite www.begroting-kaagenbraassem.nl. De begrotingswebsite toont alle informatie uit de programmabegroting overzichtelijk als doorklikbare teksten en in diagrammen.

Archief