U bevindt zich hier: Home > Bestuur en Organisatie > Organisatie

Organisatie

De bestuurlijke organisatie bestaat uit:

 • Gemeenteraad
 • Griffie, deze ondersteunt de gemeenteraad.
 • College van burgemeester en wethouders
 • Gemeentesecretaris, hoofd van de ambtelijke organisatie en aanwezig bij de collegevergaderingen  

De gemeentelijke organisatie 

De rol van de gemeente in de samenleving verandert. Burgers denken mee en doen steeds meer zelf. Het is niet de gemeente alleen die het beleid bepaalt, onze inwoners hebben en krijgen hierin een steeds grotere zeggenschap. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente alleen nog dient als regisseur,de zogenoemde regiegemeente. Door deze veranderingen aan de buitenkant, is er ook het een en ander binnen de gemeentelijke organisatie veranderd.

Uitbesteden en samenwerken 

De gemeente Kaag en Braassem heeft drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ontwikkeling en Dienstverlening. Er wordt nog onderzocht of bepaalde taken kunnen worden uitbesteed. Ook naar samenwerking met andere gemeenten wordt gekeken. De indeling kan in de loop van het jaar dus nog wijzigen.

 • Organogram

  Structuur

  De gemeente Kaag en Braassem heeft drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ontwikkeling en Dienstverlening. Daarnaast is er een cluster Directie & Bestuursondersteuning. De afdelingen worden aangestuurd door twee managers en de gemeentesecretaris, zij vormen het managementteam. Teamleiders ondersteunen hen. Daarnaast wordt onderzocht of bepaalde taken kunnen worden uitbesteed. Ook naar samenwerking met andere gemeenten wordt gekeken. De organogram (Pdf) die u hier nu voor u ziet kan in de loop van het jaar dus nog wijzigen.

  Bedrijfsvoering

  Manager: F. (Floris) Moraal
  De afdeling Bedrijfsvoering houdt zich bezig met opgaven op het gebied van de interne organisatie en bedrijfsvoering (o.a. Financiën, HRM, juridische Zaken). Een teamleider informatievoorziening geeft sturing geeft aan een aantal clusters die te maken hebben met informatievoorziening (ICT, DIV en gegevensbeheer). Uitgangspunt is dat uiteindelijk ook de clusters KCC en Burgerzaken aan de afdeling worden toegevoegd.

  Ontwikkeling

  Manager: H. (Hans) Demoed
  De afdeling’ Ontwikkeling krijgt te maken met opgaven op het gebied van ontwikkelvraagstukken, regievoering en vraagstukken in relatie tot de omgeving/samenleving. Hierin wordt in toenemende mate gewerkt met partners in de dorpen, maar ook bedrijven, instellingen en de regio. De afdeling bestaat uit twee clusters: Team Ruimte en Leefomgeving en het cluster Dorp en Maatschappij. Het team achter Ruimte en Leefomgeving houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkel vraagstukken en de regio op ruimtelijke projecten. Dorp en Maatschappij omvat taken op het gebied van welzijn, sport, zorg, jeugd, onderwijs, wonen en meer.

  Dienstverlening

  De afdeling Dienstverlening is bezig met opgaven op het gebied van uitvoering, gericht op de inwoners en de leefomgeving. De opgaven binnen deze afdeling zijn ondergebracht bij twee teams onder verantwoordelijkheid van teamleiders, die rechtstreeks worden aangestuurd door de gemeentesecretaris. Het ene team is de buitendienst en het andere team bestaat uit: Wmo, Belastingen, Vergunningverlening Toezicht en Handhaving, Burgerzaken en KCC. In deze afdeling spelen voornamelijk de uitbestedingsvraagstukken. Hierdoor kan het zijn dat deze afdeling niet als zodanig meer bestaat in 2016/2017.

  Dienstverlening & Bestuursondersteuning

  Dit cluster wordt niet gezien als aparte afdeling. De medewerkers in dit team geven administratieve  en secretariële ondersteuning aan het bestuur en zijn belast met de uitvoering van controle werkzaamheden.