U bevindt zich hier: Home > Bestuur en Organisatie > Organisatie

Organisatie

De bestuurlijke organisatie bestaat uit:

  • Gemeenteraad
  • Griffie, deze ondersteunt de gemeenteraad.
  • College van burgemeester en wethouders
  • Gemeentesecretaris, hoofd van de ambtelijke organisatie en aanwezig bij de collegevergaderingen  

De gemeentelijke organisatie 

De rol van de gemeente in de samenleving verandert. Burgers denken mee en doen steeds meer zelf. Het is niet de gemeente alleen die het beleid bepaalt, onze inwoners hebben en krijgen hierin een steeds grotere zeggenschap. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente alleen nog dient als regisseur,de zogenoemde regiegemeente. Door deze veranderingen aan de buitenkant, is er ook het een en ander binnen de gemeentelijke organisatie veranderd.

Uitbesteden en samenwerken 

De gemeente Kaag en Braassem heeft drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ontwikkeling en Dienstverlening. Er wordt nog onderzocht of bepaalde taken kunnen worden uitbesteed. Ook naar samenwerking met andere gemeenten wordt gekeken. De indeling kan in de loop van het jaar dus nog wijzigen.

  • Organogram

    De gemeente Kaag en Braassem heeft drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ontwikkeling en Dienstverlening. Daarnaast is er een cluster Directie & Bestuursondersteuning. De afdelingen worden aangestuurd door twee managers en de gemeentesecretaris, zij vormen het managementteam. Teamleiders ondersteunen hen.

    Daarnaast wordt onderzocht of bepaalde taken kunnen worden uitbesteed. Ook naar samenwerking met andere gemeenten wordt gekeken. De organogram (pdf) die u hieronder ziet kan dus nog wijzigen.