U bevindt zich hier: Home > Digitaal Loket > Belasting Loket

Belasting Loket

Belasting Loket

Kaag en Braassem heeft een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen. Eigenaren en huurders van een woning of bedrijf krijgen hiervoor elk jaar in februari of maart een aanslag. Vanaf 1 januari 2018 voert Gemeente Alphen aan den Rijn de belastingtaken uit voor Gemeente Kaag en Braassem.

Wat verandert er voor u?

Wanneer u een vraag heeft over de waarde van uw huis of uw bedrijf kunt u voortaan terecht bij het team Belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn. De taxateurs van dit team staan voor u klaar om uw vragen over de taxatie te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook voor uw vragen over de belastingen op uw aanslagbiljet bij het team Belastingen terecht.

Een bezwaarschrift tegen de waarde of gemeentelijke belastingen wordt voortaan door het team Belastingen van Alphen aan den Rijn afgehandeld. Dit geldt ook voor aanvragen van kwijtschelding en de invordering van de gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet dat u in 2018 ontvangt staat hierover informatie.

Wat blijft hetzelfde?

De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt. 

Belastingaanslagen tot en met 2017

U kunt de aanslagbiljetten die u tot en met 2017 heeft ontvangen online inzien.

Om in te loggen heeft u het aanslagnummer (bv. 201700000123400) en het aanslagbedrag nodig (bv. 1234,50).

Uw belastingaanslag vanaf 2018

Het team Belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn is voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2018 uw aanspreekpunt. De gemeente wil graag dat de WOZ-waarde en de belastingbedragen op uw aanslagbiljet kloppen. Heeft u een vraag hierover?

Neem dan contact met het team Belastingen op. U kunt het team Belastingen telefonisch bereiken op werkdagen via het telefoonnummer 14 0172. U wordt gevraagd 'Alphen aan den Rijn' in te spreken. Daarna kiest u in het menu voor 'vragen over gemeentelijke belastingen'.

U kunt ook een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl.

Verschillende soorten belastingen

De belastingaanslag verschilt per inwoner of bedrijf en is opgebouwd uit meerdere heffingen. Die heffingen, of belastingen, staan tussen haakjes en in hoofdletters op de belasting aanslag. Ze betekenen het volgende:

  • Afvalstoffenheffing (AFVAL) en rioolheffing (RIOOL) worden door alle huishoudens betaald.
  • Bij eigenaren van een woning en eigenaren/gebruikers van een niet-woning, zoals een bedrijfspand, wordt onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening gebracht (OZB E voor de eigenaar van een pand, OZB G voor een gebruiker van een pand).
  • Roerendezaakbelasting (RZB) wordt betaald door eigenaren van bijvoorbeeld woonboten. 

Kijk voor de tarieven bij Tarieven 2018.

Betaling via automatische incasso of acceptgiro

Als u de gemeente heeft gemachtigd om het bedrag van de belastingaanslag automatisch van uw rekening te laten incasseren, dan wordt het verschuldigde belastingbedrag in gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. Heeft u de gemeente niet gemachtigd om het belastingbedrag automatisch te laten incasseren? Dan betaalt u het volledige bedrag in twee delen. Hiervoor heeft u twee acceptgiro's ontvangen.

Downloaden, invullen en per post opsturen

Taxatie van woningen en panden voor WOZ-waarde

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) is afhankelijk van de waarde van uw oning of bedrijfspand. Dat wordt de waarde onroerende zaken (WOZ-waarde) genoemd. De WOZ-waarde van een pand of woning wordt op de belastingaanslag aangeduid als WOZ-beschikking. Het bedrag dat op de beschikking staat, is de marktwaarde die uw woning had op 1 januari vorig jaar. Dit is wettelijk zo bepaald. De WOZ-waarde van de woning wordt afgeleid uit alle verkoopprijzen van gelijksoortige woningen en berekend met computermodellen. Ook wordt gelet op het type woning, de grootte, de omgeving, het voorzieningenniveau en de kwaliteit. Heeft u uw woning vorig jaar verbouwd? Dan is de WOZ-waarde vastgesteld op de marktwaarde van 1 januari vorig jaar plus de meerwaarde die uw woning heeft gekregen na de verbouwing. 

Bezwaar maken 

Bent u het niet eens met een of meer belastingaanslagen of de waardebepaling van uw huis of bedrijfspand? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat. Op het aanslagbiljet dat u in 2018 ontvangt staat hierover informatie. Een bezwaarschrift tegen de waarde of gemeentelijke belastingen wordt voortaan door het team Belastingen van Alphen aan den Rijn afgehandeld.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en daardoor weinig financiële middelen, dan komt u wellicht in aanmerking voor gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Uw verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. Op het aanslagbiljet dat u in 2018 ontvangt staat hierover informatie. Na ontvangst van een verzoek om kwijtschelding wordt automatisch uitstel van betaling verleend van de verschuldigde belasting tot het moment dat over uw verzoek is beslist". Wilt u hier gebruik van maken, vul dan het onderstaande formulier in en e-mail het naar belastingen@kaagenbraassem.nl of stuur het per post naar Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Downloaden - Kwijtscheldingsformulier (pdf)

Geen kwijtschelding

Als één of meer van onderstaande situaties op u van toepassing zijn, komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft het geen zin een kwijtscheldingsverzoek in te dienen.

  • u heeft een auto met een waarde van € 2.269,00 of meer en u heeft geen verklaring dat deze auto noodzakelijk is wegens ziekte/invaliditeit/werk;
  • u oefent een bedrijf of zelfstandig beroep uit.

Meer informatie

Het team Belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn is voor uw aanslag gemeentelijke belastingen 2018 uw aanspreekpunt. Het team Belastingen is op werkdagen telefonisch te bereiken via het telefoonnummer 14 0172. U wordt gevraagd 'Alphen aan den Rijn' in te spreken. Daarna kiest u in het menu voor 'vragen over gemeentelijke belastingen'. U kunt ook een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl.