U bevindt zich hier: Home > Digitaal Loket > Belasting Loket

Belasting Loket

Belasting Loket

In het Belasting Loket vindt u informatie over de gemeentelijke belastingen, waaronder rioolheffing en de WOZ-waarde. Verschillende zaken kunt u online regelen, zoals het maken van een afspraak voor het belastingspreekuur, automatische incasso aanvragen, uw taxatie gegevens inzien en een bezwaar indienen. In de meeste gevallen heeft u hiervoor uw DigiD code nodig.

De volgende zaken zijn gewijzigd ten opzichte van de belastingheffing 2016:

 1. Voor 2017 geldt voor de WOZ-waarde de waardepeildatum 1 januari 2016.
 2. Aangezien de marktontwikkeling een stijging laat zien gaan de WOZ-waarden gemiddeld omhoog. Daarom zijn de tarieven voor de onroerendezaakbelasting  naar beneden bijgesteld.
 3. De tarieven voor rioolheffing zijn wederom lager vastgesteld.
 4. Bezitters van een hond ontvangen geen aanslag hondenbelasting meer.

Hier vindt u een overzicht van de tarieven 2017.

Verschillende soorten belastingen

De belastingaanslag verschilt per inwoner of bedrijf en is opgebouwd uit meerdere heffingen. Die heffingen, of belastingen, staan tussen haakjes en in hoofdletters op de belasting aanslag. Ze betekenen het volgende:

 • Afvalstoffenheffing (AFVAL) en rioolheffing (RIOOL) worden door alle huishoudens betaald.
 • Bij eigenaren van een woning en eigenaren/gebruikers van een niet-woning, zoals een bedrijfspand, wordt onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening gebracht (OZB E voor de eigenaar van een pand, OZB G voor een gebruiker van een pand).
 • Roerendezaakbelasting (RZB) wordt betaald door eigenaren van bijvoorbeeld woonboten. 

Uitgebreide informatie hierover vindt u in de toelichting

Betaling via automatische incasso of acceptgiro

Als u de gemeente heeft gemachtigd om het bedrag van de belastingaanslag automatisch van uw rekening te laten incasseren, dan wordt het verschuldigde belastingbedrag in gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven.

Heeft u de gemeente niet gemachtigd om het belastingbedrag automatisch te laten incasseren? Dan betaalt u het volledige bedrag in twee delen. Hiervoor heeft u twee acceptgiro's ontvangen.

Downloaden, invullen en per post opsturen

Online regelen - Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten

Taxatie van woningen en panden voor WOZ-waarde

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) is afhankelijk van de waarde van uw oning of bedrijfspand. Dat wordt de waarde onroerende zaken (WOZ-waarde) genoemd. De WOZ-waarde van een pand of woning wordt op de belastingaanslag aangeduid als WOZ-beschikking. Het bedrag dat op de beschikking staat, is de marktwaarde die uw woning had op 1 januari 2016. Dit is wettelijk zo bepaald. De WOZ-waarde van de woning wordt afgeleid uit alle verkoopprijzen van gelijksoortige woningen en berekend met computermodellen. Ook wordt gelet op het type woning, de grootte, de omgeving, het voorzieningenniveau en de kwaliteit. Heeft u uw woning verbouwd in 2016? Dan is de WOZ-waarde vastgesteld op de marktwaarde van 1 januari 2016 plus de meerwaarde die uw woning heeft gekregen na de verbouwing. 

Via www.Youtube.com of ons Facebook pagina kunt u een filmpje zien met uitleg over de woz-waarde. 

Bewaar uw WOZ-beschikking

Bewaar de aanslag met de vermelding van de WOZ-beschikking goed. U heeft de WOZ-beschikking nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Wilt u het niet in uw papieren administratie opslaan? U kunt uw WOZ-beschikking ook altijd online terugvinden via www.mijnoverheid.nl of www.kaagenbraassem.nl/woz. Hiervoor heeft u uw DigiD-code nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dit dan aan via www.digid.nl

Online regelen - WOZ beschikking en taxatieverslag bekijken (DigiD)

Logo van DigiD

Wilt u de WOZ-beschikking niet digitaal bekijken, dan kunt u een kopie van de beschikking opvragen bij de gemeente, hier zijn kosten aan verbonden. In dit geval ontvangt u een kopie van de beschikking per post.

Bedrijven kunnen hun taxatieverslag inzien via het WOZ-loket voor bedrijven. Om in te loggen heeft u het aanslagnummer (bv. 201700000123400) en het aanslagbedrag nodig (bv. 1234,50).

Bezwaar maken 

Het is het meest oplossingsgericht om de gemeente via het Belasting Loket te laten weten dat u het niet eens bent met de aanslag. Dit kan telefonisch of u kunt een afspraak maken. Dan kunnen onduidelijkheden worden besproken. De medewerker van het Belasting Loket kan bijvoorbeeld extra uitleg geven over hoe de WOZ-waarde van de woning is bepaald. De huiseigenaar kan met nieuwe feiten komen, zoals een verandering in het aantal vierkante meter van een pand. Daardoor kan de waarde veranderd zijn. Kortom: een gesprek kan de cijfers op papier verduidelijken. 

Op tijd bezwaar indienen 

Blijft er na een gesprek een tegenstelling bestaan, dan kunt u officieel bezwaar indienen. Dit kan via het hiervoor beschikbare digitale formulier of u dient het bezwaar schriftelijk in. Een bezwaar indienen kan alleen binnen zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de betalingsverplichting niet uitgesteld. Als u uitstel van betaling wilt gedurende de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is, dan kunt u dat schriftelijk verzoeken. U kunt uw verzoek richten aan gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.
Let op: bezwaar indienen via e-mail is niet mogelijk.

Online regelen - Bezwaar indienen (DigiD)

Downloaden - Bezwaar indienen (pdf)

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en daardoor weinig financiële middelen, dan komt u wellicht in aanmerking voor gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U kunt schriftelijk een verzoek om kwijtschelding indienen bij de manager van de afdeling Bedrijfsvoering. U kunt het kwijtscheldingsformulier downloaden, aanvragen via info@kaagenbraassem.nl of ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Downloaden - Kwijtscheldingsformulier (pdf)

Uw verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. Na ontvangst van een verzoek om kwijtschelding wordt automatisch uitstel van betaling verleend van de verschuldigde belasting tot het moment dat over uw verzoek is beslist.

Geen kwijtschelding

Als één of meer van onderstaande situaties op u van toepassing zijn, komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft het geen zin een kwijtscheldingsverzoek in te dienen.

 • u heeft een auto met een waarde van € 2.269,00 of meer en u heeft geen verklaring dat deze auto noodzakelijk is wegens ziekte/invaliditeit/werk;
 • u oefent een bedrijf of zelfstandig beroep uit.

Belastingspreekuur

Hieronder kunt u de toelichting lezen. Heeft u vragen of opmerkingen over de gemeentelijke belastingaanslag of uw WOZ-beschikking, dan kunt u een aantal dingen doen: 

 • Bel met de belastingmedewerker van de gemeente, mogelijk kunnen onduidelijkheden van de belastingaanslag opgehelderd worden door dit gesprek. Het telefoonnummer is (071) 332 7272.
 • Maak een afspraak voor het belastingspreekuur. U kunt tijdens dit spreekuur extra informatie opvragen en uitleg ontvangen. Het belastingspreekuur is geopend tot en met vier weken na de belastingaanslag. U kunt het afsprakenformulier gebruiken om een afspraak in te plannen. De ingeplande tijd voor een afspraak is 30 minuten. U kunt zich bij de receptie melden op het door u gekozen tijdstip.

Direct een afspraak maken bij het Belasting Loket

Lokale lasten calculator

U kunt uw gemeentelijke lasten berekenen op de website van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) via de COELO Lokale Lasten Calculator. Deze rekentool vergelijkt de uitkomst met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.