Koninklijke onderscheiding, lintje

 • Samenvatting

  Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

 • Voorwaarden

  Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

  Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

  Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van de kerkkrant en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

  Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

  Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

  Meer informatie

  Meer informatie over de voorwaarden en gang van zaken van het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding vindt u op www.lintjes.nl.

  De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

  • Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? De inleverdatum verschilt per gemeente, maar ligt tussen mei en augustus van dit jaar.
  • Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u het voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indienen.
 • Gang van zaken

  • Neem contact op met de gemeente waar de persoon woont.
  • De gemeente vertelt u of u de persoon kunt voordragen.
  • Verzamel alle gevraagde gegevens.
  • Download het voorstelformulier.
  • Vul het voorstelformulier in en stuur het naar de burgemeester.

  Op Lintjes.nl leest u meer over hoe de persoon de onderscheiding kan krijgen.

  Uiterste datum van indiening

  Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid - de zogenaamde 'lintjesregen' - is het verstandig om het voorstel vóór 1 juli van het jaar daarvoor in te dienen. Het decoratievoorstel voor tussentijdse onderscheidingen moet 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.

  Meer informatie over de voorwaarden en gang van zaken van het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding vindt u op www.lintjes.nl.

 • Meenemen

  U kunt een brochure aanvragen bij de gemeente of downloaden op www.lintjes.nl. Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente via (071) 332 72 72.

 • Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een lintje.

 • Formulieren

  Aanvraagformulieren kunt u downloaden via www.lintjes.nl/voordragen. Het bestuurssecretariaat van de gemeente kan ook de aanvraagformulieren naar u opsturen. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via info@kaagenbraassem.nl of (071) 332 72 72.

 • Lokale regelgeving

 • Zie ook