Tijdelijke verhuur leegstaand pand

 • Samenvatting

  Staat uw huis langer dan verwacht te koop? En staat het leeg? Dan kunt u het ook tijdelijk verhuren. Dat is mogelijk op grond van de Leegstandwet. Achterliggende gedachte is om met tijdelijke verhuur leegstand te voorkomen en een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van buurten. Bovendien heeft u als verhuurder na afloop van de overeengekomen huurperiode een instrument in handen om een huurder te dwingen de woning te verlaten. De huurder bouwt dus geen huurbescherming op.

  De gemeente verleent de vergunning meestal voor maximaal 5 jaar. Bij woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, wordt de vergunning verleend voor de duur van die ontheffing (met een maximum van 10 jaar). Voor meer informatie over tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet en huurovereenkomsten, verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • Voorwaarden

  Niet alle woningen komen in aanmerking om te worden verhuurd op grond van de Leegstandwet. De vergunning kunt u aanvragen voor de volgende leegstaande gebouwen:

  • een gebouw dat bestemd is voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaf¬≠fing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming; 
  • een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond
  • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan
  • een woning die te koop staat en die in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest
  • een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

  Tijdelijk verhuren van een voor de verkoop bestemde woning kan alleen als de woning voldoet aan de voorwaarden, zoals omschreven in het aanvraagformulier.

 • Gang van zaken

  De gemeente Kaag en Braassem heeft geen eigen beleid voor het tijdelijk verhuren. Dit beleid is ook niet nodig om een vergunning te kunnen verlenen. Een verzoek om een vergunning wordt alleen getoetst aan de landelijke wetgeving, de Leegstandwet. De woningeigenaar dient bij de gemeente een aanvraag in via het formulier aanvraag vergunning tijdelijke verhuur.

  Op het aanvraagformulier geeft u het volgende aan:

  • uw persoonlijke gegevens
  • gegevens over het gebouw of de woning waarin u ruimte wilt verhuren
  • gegevens van de huurder
  • omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
  • de reden van uw aanvraag
  • of u een vergunning heeft op basis van de Huisvestingswet, zoals een onttrekkingsvergunning of splitsingsvergunning

  Daarnaast moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

  • kopie eigendomsbewijs (kadastraal uittreksel)
  • bewijs huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar met advertentietekst
  • bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht.

  De vergunning wordt voor 5 jaar verleend. In de vergunning wordt aangegeven wat de opzegtermijn is voor u en voor uw huurder(s).

  Wilt u uw huidige vergunning verlengen? Gebruik dan het formulier Aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Let op! Is uw huidige vergunning voor uw te koop staande woning korter geldig dan 5 jaar? Dan hoeft u deze niet te verlengen. Uw vergunning is alsnog 5 jaar geldig. U kunt de gemeente vragen dit te bevestigen in een brief. U kunt een e-mail of brief met dit verzoek sturen naar info@kaagenbraassem.nl of Gemeente Kaag en Braassem, t.a.v. afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

 • Kosten

  Zie hiervoor de Legesverordening.

 • Formulieren

  Voor het indienen van uw aanvraag, gebruikt u onderstaand formulier. Wanneer u dit heeft ingevuld, kunt u het opsturen naar Gemeente Kaag en Braassem, t.a.v. afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

  U kunt het aanvraagformulier voor een vergunning tijdelijke verhuur downloaden vanaf de website van de Rijksoverheid

 • Wetgeving