U bevindt zich hier: Home > Praat en denk mee > Mediation en bezwaar

Mediation en bezwaar

Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd. Afhankelijk van de procedure en de fase waarin u kunt reageren, worden er verschillende begrippen gehanteerd. Zo zijn er zienswijze, bezwaren, beroep en hogere beroep. Daarnaast is er de voorlopige voorziening (het opschorten van de werking van een besluit).

Zienswijze

Op een voorgenomen besluit kan een zienswijze worden ingediend. Het besluit is in deze fase nog niet genomen

Bezwaar of mediation

Bezwaar kan worden ingediend op een genomen besluit. U hoeft dan niet eerst een zienswijze te hebben ingediend. Bij sommige procedures is er geen bezwaar mogelijk, maar kunt u direct beroep instellen. Uitgebreide informatie over het maken van bezwaar leest u in het product Bezwaar maken. Bij dit product vindt u ook de Folder - Niet eens met de gemeente, laat van u horen (Pdf 366,56 KB).

Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen. Met de informatie uit de Folder - Mediation (Pdf 445, 44 KB) kunt u beoordelen of u mediaton passend vindt.

Beroep

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar.

Hoger beroep

Hoger beroep is mogelijk als u het niet eens bent met de beslissing-in-beroep van de Rechtbank. Voorlopige voorziening Als u wilt dat de in werking treding van een besluit wordt opgeschort, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voorlopige voorziening

Als u wilt dat de in werking treding van een besluit wordt opgeschort, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.