Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan dan kan medewerking worden verleend door middel van een bestemmingsplan op aanvraag. Bij Wonen en bouwen > Bestemmingsplannen kunt u de geldende bestemmingsplanneninzien. 

Hoe vindt u het bestemmingsplan dat u zoekt?

De gemeente is vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht haar ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u ook de bestemmingsplannen op aanvraag inzien. Hieronder kunt u de geldende overkoepelende bestemmingsplannen inzien.

Wilt u een bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis of meer informatie over een bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met één van onze klantadviseurs in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak, klikt u op onderstaande button of belt u met (071) 332 7272.

Direct een afspraak maken