Contact

Als u contact wilt opnemen met de gemeenteraad, doet u dat via de griffie.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Het team zorgt voor een goede organisatie van de vergaderingen en dat de raadsleden de vergaderstukken hebben. De griffie adviseert de gemeenteraadsleden over het indienen van moties, amendementen, vragen en initiatiefvoorstellen. De raadsgriffie verzorgt ook de communicatie over de activiteiten van de raad.

Contactgegevens van de gemeenteraad/griffie
 
Geadresseerde Gemeenteraad van Kaag en Braassem
t.a.v. de griffie
Adres Postbus 1
Postcode 2370 AA
Plaats Roelofarendsveen
Telefoon (071) 332 72 72
E-mail info@kaagenbraassem.nl