Initiatievenmarkt

 • Initiatieven vastgesteld

  Maandag 6 februari zijn 25 plannen door de initiatiefnemers gepresenteerd in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. De gemeenteraad heeft alle plannen bekeken en onderstaande vastgesteld in de openbare vergadering op 22 februari.

  De volgende 10 initiatieven ingediend voor de initiatievenmarkt in 2017 voor een totaalbedrag van €66.124.06 te honoreren met de daarbij in het raadsvoorstel benoemde voorwaarden en aandachtspunten:

  1. N207 RUN                                                                                                        €   1.000,00     
  2. Family Factory                                                                                                  €   1.500,00
  3. Omgeving voetbalkooi                                                                                      € 15.000,00   
  4. Natuurbelevingstuin de Bult pad door het water in de Bult                              €   8.000,00     
  5. Natuurlessen basisschool                                                                                €      913,06
  6. Oprichting stichting/coöperatie voor het opwekken van zonneenergie            €   8.050,00
  7. Culturele dag met Bonaventura thema alcohol en drugs                           €   3.011,00     
  8. Pannakooi Hoogmade                                                                                      € 25.000,00   
  9. Vervangen dierenverblijven Woubrugge inclusief foto's                            €   2.450,00     
  10. Evenement koningsdag bungee roeiwedstrijd                                                  €  1.200,00     

  De volgende 3 initiatieven ingediend voor de initiatievenmarkt positief te omarmen maar de initiatiefnemers te vragen om in samenspraak met de gemeente het plan nader uit te werken opdat deze getoetst kunnen worden aan gemeentelijk beleid, doelstellingen en kaders.

  1. Project Veense Hout  / Park Roelofarendsveen                 
  2. Inzamelplan medicijnen en medische hulpmiddelen
  3. Aanleggen ruiterroutes

  De volgende 8 initiatieven waardering te geven voor hun inzet en hartelijk te bedanken voor hun plan en hen met motivering te berichten dat het idee niet zal worden gefinancierd.                  

  1. Kunst in de Zorg                               
  2. Meer kunst op straat             
  3. Harmonie in verbinding
  4. Sluisconcert  
  5. Plaatsen AED in openbare ruimte aan Floraweg    
  6. Gelukkig(er) K&B – Verhogen kwaliteit van leven in K&B 
  7. Kinderboerderij met horecalocatie voor organiseren dagbesteding
  8. Mooiere entree Rijnsaterwoude                                 

         


  25 plannen ingediend voor de initiatievenmarkt van de gemeenteraad op 6 februari 2017!

  De inwoners van Kaag en Braassem hebben niet stilgezeten.
  Er zijn 25 plannen ingediend en die worden maandag 6 februari door de initiatiefnemers gepresenteerd in het gemeentehuis in Roelofarendsveen.
  De gemeenteraad zal alle plannen bekijken en luisteren naar de indieners.
  Bent u ook nieuwsgierig?
  U bent maandag 6 februari om half acht van harte welkom!
   

   

    Indiener

  Idee

  Dorp/hele gemeente 

  Bedrag

  1 Saskia van de Ven - Vink N207 RUN (eerst inloggen) K&B

  1000,-

  2 en 21

  Ron van der Lem en 
  Coby de Koning-Kraan

  Project Het Veense Hout Roelofarendsveen Locatie/grond voor park in centrum Roelofarendsveen
  3 Chris Pouw Inzamelplan medicijnen en medische hulpmiddelen K&B Huur en verpakkingsmateriaal
  4 TERUGGETROKKEN Voetbalveldje voor jeugd en ontmoetingsplek buurt (Jeroen Blokhuizen) Woubrugge
  5 Maaike Bloemsma Kunst in de Zorg  K&B 25.000,-                     
  6 Maaike Bloemsma Meer kunst in de gemeente K&B
  7 Angela van Kester Harmonie in Verbinding Woubrugge Grond en opstallen in Woubrugge
  8 Gerinda van der Weijden de Family Factory activiteiten K&B 1500,--
  9 Ed Hoogenboom Omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen 18.500,-- maximaal
  10 Manon Karstens Natuurbelevingstuin de Bult Nieuwe Wetering Pad door het water in de Bult 11.500,-
  11 Liesbet Bouterse Natuurlessen basisschool Rijnsaterwoude 913,06
  12 Stichting Behoud en Beheer Sluis Don de Jeu Sluisconcert K&B 15.000,-
  13 TERUGGETROKKEN Cursus 65+ en omgaan met tablets Roelofarendsveen 10.000,--
  14 TERUGGETROKKEN Teeltcentrum oude gewassen (Hans de Jong) Roelofarendsveen
  15 Job Grovenstein Oprichting stichting/coöperatie voor het opwekken van zonne-energie Hoogmade 8050.-
  16 J. van der Meer Pannakooi Hoogmade Hoogmade 35.000,--
  17 M. Beugelsdijk Plaatsen AED in openbare ruimte aan Floraweg Roelofarendsveen Kosten AED en plaatsen
  18 Joost Soetens Gelukkig(er) K&B - Verhogen kwaliteit leven in K&B K&B Inzet GGD, Bonuventuracollege en initiatiefnemer
  19 K. Grandia Vervangen dierenverblijven Woubrugge Woubrugge 2450,--
  20 A. Jehee Kinderboerderij met horeca tbv dagbesteding Roelofarendsveen Locatie voor organiseren dagbesteding
  21 zie initiatief nr.2 Openbaar park Roelofarendsveen (Coby de Koning-Kraan Roelofarendsveen
  22 J. van der Meer Evenement koningsdag bungeeroeiwedstrijd Hoogmade 1200,--
  23 WIJ Presenteert Anke \kusters-Steinmann/Rita de Jeu Culturele dag met Bonaventura met thema alcohol en drugs K&B 3011,--
  24 Linda Langeslag en Heidi Witjes Aanleggen ruiterpaden en ruiterroutes K&B

  Kosten afhankelijk van lengte route en aantal hekken (495) verkeersborden (71/120) ca. 25.000,- voor 10 kilometer

  25 Gre Eikelenboom Mooier entree Rijnsaterwoude Rijnsaterwoude 35.000,-