Moties

Door middel van een motie wordt het college gevraagd zijn mening te geven over een bepaalde ontwikkeling of actie te ondernemen op inhoudelijke onderwerpen. Een motie wordt ingediend door een of meerdere raadsleden. De motie wordt in de raad besproken; vervolgens wordt hierover gestemd.

Archief