Raadsakkoord

De vijf politieke partijen in de gemeente (PRO, CDA, SvKB, D66 en VDD) hebben gezamenlijk een raadsbreed akkoord opgesteld. De raadsleden kozen voor deze manier van samenwerken, omdat er grote uitdagingen op de gemeente afkomen. Dan is het belangrijk dat er een zo groot mogelijk draagvlak in de raad is over de manier waarop de gemeente hiermee omgaat.

Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin staat “wat” de partijen willen bereiken. De vraag 'hoe’ willen we dat bereiken ligt straks bij de inwoners, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden, bedrijven, verenigingen en andere groepen in de samenleving. Dit is meteen het meest in het oog springende van dit raadsbrede akkoord: de nieuwe manier van besluitvorming. Die gaat uit van invloed aan de voorkant, in plaats van inspraak aan de achterkant. Het instrument hiervoor is participatie. Wilt u weten wat er precies in het raadsakkoord staat? U kunt het hieronder downloaden.