Uw invloed

Niet inspreken maar meepraten!

De gemeenteraad heeft besloten om op een andere manier te gaan vergaderen. De belangrijkste wijziging is dat u kunt aanschuiven en meepraten! Voorheen kon u maximaal vijf minuten inspreken. Nu kunt u aan tafel zitten naast de raadsleden en meepraten over een onderwerp. De gemeenteraad hoort graag wat u te zeggen heeft en wil met u het gesprek aangaan. Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad.

E-mail of brief

U kunt de raadsleden ook een e-mail of brief sturen als u hen iets wilt vertellen. U kunt dit rechtstreeks naar de raadsleden sturen maar u kunt dat ook via de griffier doen. De griffie zorgt er dan voor dat alle raadsleden uw bericht ontvangen.

U kunt contact met de griffier opnemen via telefoonnummer (071) 332 72 72 of info@kaagenbraassem.nl.  

Raad uitnodigen voor werkbezoek

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in de gemeente gaan de raadsleden regelmatig op werkbezoek. Via de griffie kunt u raadsleden ook uitnodigen om bij uw bedrijf, organisatie of vereniging langs te komen.