Verkeerd parkeren of aanleggen

Verkeerd parkeren zorgt voor ergernis en onveiligheid

Auto’s die half op de stoep of in de bocht geparkeerd staan; we zien het helaas regelmatig. Onveilig en onhandig. Wanneer een voertuig de verkeersdoorgang belemmert of voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgt, kan de eigenaar een bekeuring krijgen van € 90. Met een klein stukje verder rijden is vaak wel een geschikte plek gevonden. Daarmee bespaart u als autobestuurder een boete en anderen ergernis en onveilige situaties. Eigenaren van botentrailers: een mogelijke boete voor verkeerd parkeren van de trailer is beter geïnvesteerd in het huren van  een stalling. Wat vaak nog voordeliger is ook. Voor eigenaren van een camper of caravan: Wist u dat uw camper of caravan niet langer dan drie dagen in de straat mag staan?

Parkeren grote voertuigen

Uit de gemeentelijke top 5 van klachten / meldingen blijkt dat verkeerd geparkeerde auto’s en werkbusjes zorgen voor grote ergernis onder inwoners van onze gemeente. De gemeente ontvangt hier veel meldingen en klachten over. Naast de klachten die binnenkomen, constateren ook de BOA’s veel overtredingen, met name door geparkeerde werkbusjes in de woonwijken. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), mogen voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter niet binnen de bebouwde kommen worden geparkeerd. Deze voertuigen nemen vaak meer dan één parkeerplaats in beslag op de vaak toch al beperkte parkeerruimte in woonwijken. Ook ontnemen ze het zicht op de woningen, waardoor deze makkelijker het doelwit zijn van inbraken.

Ontheffing afgeschaft

Voorheen konden inwoners een ontheffing van het parkeerverbod krijgen van het college. Maar het geven van deze ontheffingen staat haaks op het handhavingsbeleid. Om discussies met aanvragers en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen, is besloten dat het college geen ontheffing meer kan verlenen.

Parkeermogelijkheden

De gemeente heeft verschillende parkeerplekken aangewezen binnen de bebouwde kom waar busjes en vrachtwagens wel mogen parkeren. Dit zijn in Roelofarendsveen het DOSR-parkeerterrein, De Lasso en De Lasso-Zuid en de Schoolbaan. In Rijpwetering het Hertogspark, in Woubrugge de Wilgenlaan en in Leimuiden de Waaier, Overloop en Oostenweg.

Waarschuwing met stickers

Als u uw vaartuig verkeerd aanmeert, kan het zijn dat u er bij terugkomst een sticker op aantreft. De eigenaar van het vaartuig kan contact opnemen met de gemeente Kaag en Braassem via telefoonnummer (071) 332 7272.

Bekeuring

Naast controle op de APV door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente, kunnen zij ook vanuit de Wet Mulder strafrechtelijk bekeuringen uitschrijven. Dit gebeurt wanneer het voertuig de verkeersdoorgang belemmert of het verkeer in gevaarlijkse situaties brengt. Voorbeelden daarvan zijn parkeren op de stoep of een zebrapad. De boete bedraagt € 90,- en wordt door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) geïnd.