Veiligheid

Hier vindt u informatie over hoe de gemeente het voor iedereen zo veilig mogelijk probeert te maken. De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de meest kenmerkende taken van de overheid. De inwoners van onze gemeente moeten zich in hun woonplaats veilig kunnen voelen. Dit kan door regels te stellen voor wat wel en niet mag in de openbare ruimte en door handhaving. Ook moet de gemeente voorbereid zijn op eventuele calamiteiten.

evenement