U bevindt zich hier: Home > Wonen en Leven > Wonen en bouwen > Beleid

Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP)

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude, hebben gezamenlijk een Regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) opgesteld. Het LOP is een beleidskader voor het behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten. Samengevat komt die neer op: “wees zuinig op de karakteristieke landschappen en waarborg de kwaliteit ervan voor de toekomst”.

In het LOP is de kwaliteit en samenhang van het landschap in de Rijn- en Veenstreek onderzocht. Die kwaliteit en samenhang zit vooral in de grote landschappelijke eenheden zoals de droogmakerijen en de aaneengesloten veenweidegebieden.

Er liggen in de samenleving wensen tot medegebruik van het landelijk gebied. Denk hierbij aan woningbouw, bedrijfsterreinen en recreatie. Het LOP biedt de mogelijkheid om dit medegebruik in te passen in het landschap. In het LOP staat ook beschreven op welke manier de gemeenten projecten uit willen gaan voeren.

In de zomer van 2009 hebben de raden van de genoemde gemeenten het visiedeel van het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek vastgesteld. In december 2009 hebben de raden het Uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek vastgesteld. Daarmee is het Landschapsontwikkelingsplan compleet. Het Landschapsontwikkelingsplan is tot stand gekomen tijdens een interactief proces met bewoners, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.

Folders

Naast een activiteitenkalender hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude in samenwerking met Holland Rijnland folders uitgebracht over beplanting in bebouwingslinten en over paard en landschap. De folders zijn ontwikkeld door Landschapsbeheer Zuid-Holland en richten zich op inwoners die in een karakteristiek bebouwingslint wonen of in het bezit zijn van één of meer paarden.

In de folders staat kort uitgelegd dat op eigen terrein bijgedragen kan worden aan het in stand houden van het landschap. Bijvoorbeeld door te kiezen voor beplanting die hier van nature voor komt of door de hekken rondom de paardenbak in te passen in de omgeving. De folders kunt u hieronder downloaden.

Documenten