Bestemmingsplannen

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden.

Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan, dan kan in sommige gevallen medewerking worden verleend door middel van een bestemmingsplan op aanvraag.

Maar het kan ook dat u (bouw)plannen heeft die niet passen in het bestaande bestemmingsplan. Dan kunt u een verzoek indienen voor het herzien van een bestemmingsplan of het wijzigen van een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

De gemeente is vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht haar ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ID van de gemeente Kaag en Braassem is IMRO nummer 1884. 

Wilt u een bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis of heeft u vragen over een bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met één van onze klantadviseurs in het gemeentehuis.

Bekendmaking   

Alle nieuwe (ontwerp)bestemmingsplannen die ter inzage liggen, worden bekend gemaakt via het digitale Gemeenteblad dat uitkomt op officiëlebekendmakingen.nl > Bestemmingsplannen. Het digitale Gemeenteblad heeft een attenderingsservice. Als u zich hiervoor aanmeldt en kiest voor bestemmingsplannen, dan ontvangt u de officiële bekendmakingen over uw buurt per e-mail. Klik hier om u aan te melden voor de attenderingsservice.

Overzicht actuele bestemmingsplannen