Gehandicapten

Digitaal loket

De volgende informatie vindt u in ons digitaal loket:

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid (SPG) is een platform bestaand uit zowel valide als minder valide personen die in Kaag en Braassem wonen. Zij hebben als doel de woon-, werk- en leefsituatie van de gehandicapte inwoners te verbeteren en hun integratie in de gemeenschap te bevorderen. Zij kunnen u helpen bij bijvoorbeeld alle papierwerk rondom de aanvraag van een rolstoel, uw woningaanpassing of het regelen van een vervoersvoorziening. De SPG is gesprekspartner van de gemeente. Daarnaast voert het platform projecten uit, zoals GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen), een voorlichtingsprogramma voor basisscholen. Om daarbij uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, is het van groot belang dat zij op de hoogte zijn van wat er bij u leeft. Laat hen uw ervaringen weten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kaag en Braassem www.spgkaagenbraassem.nl.

Wonen met een verstandelijke handicap

In de nieuwbouwwijk De Bloemen in Roelofarendsveen is een woonlocatie gebouwd voor mensen met een verstandelijke beperking. Alkemade Wonen en Stichting Gemiva-SVG Groep (de zorgaanbieder) hebben samen gewerkt aan de realisatie van de woonvoorziening. Meer informatie over deze woonlocatie kunt u opvragen bij Alkemade Wonen via 071 - 331 50 00. Op deze locatie is door TOM in de buurt ook het ontmoetingscentrum TOM in de bloemen opgezet, waar onder andere dagbestedingsactiviteiten voor gehandicapten worden aangeboden.

Zorgboerderijen

Stichting Inversa heeft in Woubrugge is een zorgboerderij. Zij verzorgt de dagelijkse invulling van 24-uurs zorg, dagbesteding en tijdelijk verblijf aan verstandelijk gehandicapte cliënten. Stichting Inversa richt zich op cliënten met een stoornis binnen het autistisch spectrum in de leeftijd tussen 20 en 35 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.inversa.nl.

Aan de rand van Leiderdorp en Oud Ade heeft Gemiva-SVG een zorgboerderij die dienst doet als woon- en werklocatie. Deze woon-werklocatie Oud Ade biedt huisvesting en werk aan 18 jongeren van 18 tot 27 jaar. Zij hebben een lichte verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblemen. De boerderij is te bereiken via 071 - 501 41 40 of via oudade@gemiva-svg.nl

De Blankenhoeve in Oud Ade is een plek waar kinderen van 4 - 12 jaar met een handicap of stoornis, professionele begeleiding kunnen krijgen. De boerderij is open op woensdag- en vrijdagmiddag en zaterdag. Op www.blankenhoeve.nl leest u meer.

Sinds 2009 kunnen mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura terecht bij de Ripse Ruiters in Rijpwetering voor ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen meewerken met activiteiten in en om de boerderij en manege. Dat kan zowel in individuele vorm als in groepsverband. Voor informatie kunt u terecht op www.deripseruiters.nl/zorgboerderij.

Ook biologische boerderij Buitenverwachting in Hoogmade biedt kleinschalige zorgactiviteiten aan. Deze boerderij is te bereiken via 071 - 501 82 48. Kijk voor meer informatie op www.boerderijbuitenverwachting.nl.

In Oud Ade biedt Catrina's hoeve dagbesteding en dagverzorging aan voor (jong) volwassenen met een beperking en ouderen met beginnende dementie. Zij ontvangen maximaal drie deelnemers per dag. Meer informatie kunt u vinden op de website van Catrina's Hoeve.