Geluidseffecten HSL

In 2009 is de commerciële dienstregeling van de Hoge Snelheidslijn oftewel HSL gestart. De lijn sluit Nederland aan op het Europese spoornetwerk van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid verbindt Amsterdam via Schiphol en Rotterdam met de Belgische grens. Het tracé is 125 kilometer lang en bestaat voor bijna 70% uit hogesnelheidsspoor.

De HSL loopt onder meer door gemeente Kaag en Braassem. Op vele plaatsen in onze gemeente zijn de voorbijgaande treinen goed te horen. Dat heeft bij de inwoners en gemeentebestuur van Kaag en Braassem geleid tot diverse vragen en klachten, met name over geluidsoverlast. De gemeente heeft geen bevoegdheden om hier iets aan te doen. Desondanks probeert de gemeente de belangen van haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen.

 • Geluidmaatregelen Kaag en Braassem

  Uit geluidonderzoek blijkt dat langs de hele HSL-Zuid de geluidbelasting hoger is dan in eerste instantie verwacht. Het ministerie stelt maatregelen voor om  de geluidsoverlast van de hogesnelheidslijn te beperken. 

  Plan van aanpak geluidsmaatregelen HSL gepresenteerd aan gemeenten (21-04-2017)

  ProRail bekijkt welke geluidsschermen het langs de route van de HSL kan plaatsen en hoe de schermen kunnen worden geplaatst. Hierover heeft ProRail op 29 maart jl overleg gehad met de gemeenten langs de HSL waar de geluidsmaatregelen gepland staan.

  Het gaat om een technisch uitdagende klus, die veel tijd kost. Het onderzoek en voorbereiden van deze operatie vraagt een zorgvuldige aanpak.

  De planning is als volgt:

  • 2017 en 2018 Onderzoek en voorbereiden bouw
  • 2019 en 2020 Geluidsschermen plaatsen
  • 2021 Alles gereed

  Extra geluidsmaatregelen

  Al sinds de ingebruikname van de HSL in 2009 ervaren omwonenden geluidshinder. Hoewel de wettelijke geluidsnormen niet worden overschreden, moet er volgens de politiek wel iets gebeuren. ProRail is het daarmee eens. Op voorstel van de omwonenden zelf komen er daarom speciale geluidsabsorberende schermen. Het Ministerie heeft in 2015 hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de gemeenten Kaag en Braassem, Zoetermeer, Lansingerland, Zwijndrecht, Strijen en Breda worden met dat geld de huidige geluidsschermen vervangen door geluidsabsorberende schermen. Op sommige plaatsen worden de geluidsschermen verlengd. Met de gemeente Moerdijk moet nog worden gekeken naar te nemen maatregelen.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op de website van ProRail: http://www.prorail.nl/projecten/onderzoek-geluidsmaatregelen-hsl/nieuws/plan-van-aanpak-geluidsmaatregelen-gepresenteerd-aan-gemeenten

  Op de website ‘platform participatie’ van het ministerie vindt u meer informatie over de hogesnelheidslijn, de onderzoeken die zijn gedaan en de maatregelen die worden uitgevoerd: http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/spoor-hogesnelheidslijn-zuid/.

 • Schadevergoeding

  Schadevergoeding

  Als u geluidsoverlast ervaart van treinverkeer op de HSL-Zuid, dan kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding. Hiervoor moet u schriftelijk een verzoek tot schadevergoeding indienen bij ‘Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4’. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/schadevergoeding-geluidsoverlast-hsl

  Stichting Geen Gehoor

  Stichting Geen Gehoor heeft als doel de belangen van de inwoners van de gemeente Kaag en Braassem en omgeving te behartigen ten aanzien van de geluidsoverlast die door de HSL-treinen wordt veroorzaakt. De stichting heeft op dit moment zo'n 270 leden en het aantal blijft groeien. Bestuursleden zijn Hein Schildt, Roelof Brouwer en Doky Verhagen. Stichting Geen Gehoor onderhoudt intensief contact met haar leden, onder meer via persoonlijk contact en een nieuwsbrief. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Hein Schildt, Zuidweg 11, 2375 AR Rijpwetering, e-mail: geengehoor@geengehoorhsl.nl.

Archief