Uitvoeringsplan

Het is voor de gemeente niet mogelijk om in de winter alle wegen en paden vrij te houden van gladheid. Om duidelijk te maken wat er wordt gedaan om gladheid zo veel mogelijk te voorkomen, is er een actieplan voor de gladheidbestrijding opgesteld. In het actieplan staat beschreven wat de gemeente Kaag en Braassem doet om gladheid te voorkomen en hoe de gladheidbestrijding wordt uitgevoerd en georganiseerd. U kunt het plan met strooiroutes hieronder downloaden. Een overzicht van de straten die gestrooid worden vindt u bij gladheidbestrijding.