U bevindt zich hier: Home > Wonen en Leven > Leefomgeving

Leefomgeving

Op deze pagina’s kunt u zien wat wij en wat u zelf kunt doen om uw buurt en omgeving schoon te houden of te verbeteren. Zo vindt u hier informatie over de inzameling van huis- en grofvuil en over milieu- en groenvoorziening.

Om uw buurt en omgeving leefbaar en toonbaar te houden, zorgt de gemeente dagelijks voor het onderhoud en voor verbeteringen in de omgeving. De gemeente heeft een speciaal team dat zich bezig houdt met vergunningen, toezicht en handhaving.

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Op de pagina Veiligheid kunt u zien wat u zelf kunt doen in geval van noodsituaties.

 

 • Online regelen of afspraak maken

  Veel zaken kunt u direct online regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing. Soms blijft een bezoek aan het gemeentehuis toch nodig. Wilt u bijvoorbeeld een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart aanvragen? Of wilt u informatie over een vergunningaanvraag? Maak dan van tevoren een afspraak.

  Lees meer >
 • WhatsApp Buurtpreventie

  In Kaag en Braassem ontstaan steeds meer WhatsApp Buurtpreventiegroepen om een veilige woon- en leefomgeving te realiseren. De gemeente en politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe.

  Lees meer >
 • AED; daar red je levens mee

  Bij een hartstilstand is het verlenen van eerste hulp van groot belang. Juist de eerste 6 minuten zijn essentieel. Reanimeren en het gebruik van een AED vormen hierbij de basis. 

  Lees meer >
 • Openbare bijeenkomsten

  De gemeente vindt het belangrijk dat u mee kunt praten en denken over beleid of zaken die van invloed zijn op uw woonomgeving. De vergaderkalender geeft een overzicht van bijeenkomsten die worden georganiseerd door gemeente Kaag en Braassem.

  Lees meer >
 • Maak Kaag en Braassem veiliger! Meld u aan op Burgernet

  Meehelpen met het oplossen van een woninginbraak, vermissing of diefstal? Ruim 1000 inwoners van de gemeente Kaag en Braassem doen dat al. Zij helpen de politie bij het oplossen van misdaden in hun eigen gemeente. Meer hulp is altijd nodig, doet u ook mee?

  Lees meer >
 • Leefomgeving loket

  In het Leefomgeving Loket vindt u zaken als afvalinzameling, werk in uitvoering, groen onderhoud en bekendmakingen. Ook kunt u hier terecht voor het doorgeven van een melding, klacht of tip.

  Lees meer >
Archief