Mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Meestal gaat het om verzorging van meer dan acht uur per week, of duurt het langer dan drie maanden achtereen. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar hebben een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen. Het gaat bij mantelzorg niet om de dagelijkse verzorging van een kind of ander familielid.

Betaalde of tijdelijke zorg

Wie mantelzorg krijgt, kan geen aanspraak maken op andere, betaalde zorg. Is er niemand die mantelzorg kan geven, of is de mantelzorger te zwaar belast, dan kunt u een beroep doen op een regeling voor betaalde zorg, zoals de Wmo. Dat kan ook als mantelzorg tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de mantelzorger op vakantie gaat.

Archief