Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. U kunt veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning staat bij het product omgevingsvergunning.

Meer informatie over het indienen van constructieve gegevens (tekeningen en berekeningen) die voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden moeten worden ingediend staat bij constructieve gegevens.

Vergunningsvrij bouwen

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Kijk voor meer informatie ook in de Publieksbrochure vergunningvrij bouwen (pdf).

Melding

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u starten met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw. U kunt een bouwmelding doen via het (digitale) formulier bij het product melding start/gereed vergunning sloopmelding, verzoek bouwcontrole.

Bekendmaking

De verleende omgevingsvergunningen en omgevingsvergunningen die ter inzage liggen, worden bekend gemaakt via het digitale Gemeenteblad op officiëlebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunning ter inzage op Overheid.nl

Het digitale Gemeenteblad heeft een attenderingsservice. Als u zich hiervoor aanmeldt, dan ontvangt u de officiële bekendmakingen per e-mail. U kunt zelf met postcodes aangeven van welk gedeelte van de gemeente u berichtgevingen wilt ontvangen. Wilt u ook bekendmakingen ontvangen die voor de hele gemeente gelden? Dan vult u ook de postcode van het gemeentehuis in: 2371 AS. Klik hier om u aan te melden voor de attenderingsservice.

Ter inzage

Wilt u stukken van een omgevingsvergunning inzien in het gemeentehuis dan kunt u direct een afspraak maken.  De gemeente werkt uitsluitend op afspraak zodat wij op het moment van de afspraak zorgen dat de betreffende stukken bij de receptie liggen. Een afspraak kunt u maken door op onderstaande button te kliken en kies voor Inzien stukken vergunning. Vervolgens kunt het zaaknummer, locatie of overige informatie vermelden van de vergunning die u wilt inzien.

 Direct een afspraak maken > Inzien stukken vergunning