U bevindt zich hier: Home > Wonen en Leven > Projecten > Bedrijventerreinen

Leimuiden | Drechthoek II

De gemeente Kaag en Braassem werkt sinds enige jaren aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Drechthoek II in Leimuiden, aan de oostzijde van de N207. Drechthoek II beoogt een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Drechthoek. In november 2014 heeft de Raad van State het bestemmingsplan en het exploitatieplan ervoor vernietigd. De gemeente heeft verschillende alternatieven onderzocht om bedrijvigheid (waaronder Sushi Ran, een grote werkgever in de productie van sushi) en de verkeersafwikkeling van de N207 een plek te geven in het gebied. Op dit moment is het onduidelijk of het bedrijventerrein gerealiseerd wordt.

Burgerinitiatief

Met het raadsakkoord 'Anders denken, anders doen' geeft het gemeentebestuur ruimte voor burgerinitiatieven. Voor het gebied waar Drechthoek II is gepland, hebben de grondeigenaren het initiatief genomen een plan op te stellen.

Namens deze grondeigenaren is door een marktpartij gewerkt aan een plan waarin zowel ruimte voor bedrijvigheid als de Passage Leimuiden zijn opgenomen. Meer informatie hierover staat bij de projectpagina N207.

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2016 de voorgestelde constructie, waarbij de gemeente gedeeltelijk risico zou dragen, niet aangenomen. Een constructie die het meest aansloot bij de voorwaarden van de marktpartij voor uitvoering van dit burgerinitiatief. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de gemeente wel kan faciliteren in het proces, zonder risico te dragen. Op dit moment volgt verder overleg met de marktpartij en de Provincie Zuid-Holland of en hoe het bedrijventerrein, met daarin de ontsluiting van de N207, doorgang kan vinden. 

Onderaan deze pagina kunt u het plan downloaden, dat op 8 oktober 2015 tijdens een inloopavond gepresenteerd is aan bewoners, ondernemers en andere belangstellenden.