U bevindt zich hier: Home > Wonen en Leven > Projecten > Woningbouw

Roelofarendsveen | Braassemerland

Braassemerland is een nieuw woongebied in Roelofarendsveen en bestaat uit vier deelgebieden die fasegewijs worden ontwikkeld. Dit zijn

Veilingvaart

Veilingvaart is het gebied rond de brede school Kaskade. In de zomer van 2014 zijn de eerste huizen opgeleverd, inmiddels is het project afgerond.

Centrum / De Oevers

Het tweede deel van Braassemerland waar wordt gebouwd is het centrumdeel. De inrichting van het nieuwe winkelgebied en de aansluiting daarvan op het bestaande Noordplein wordt in overleg tussen de ontwikkelaar, winkeliersvereniging RAAK en de gemeente besproken. De openbare ruimte wordt in overleg tussen de ontwikkelaar en de gemeente per fase opgeleverd en aan de gemeente overgedragen. Kijk voor alle actuele informatie op de website www.deoevers.nl.

GEM / Aan de Braassem 

In de aanloop naar 2035 komen circa 1180 woningen die in fases worden ontwikkeld en opgeleverd. De verkoop is inmiddels gestart. Meer informatie over dit project vindt u op de website www.aandebraassem.nl

West-End 

West-End is het gebied tussen de lintbebouwing aan het Westeinde in Roelofarendsveen en de Braassemerdreef. In totaal worden hier 242 woningen gerealiseerd. Ruim een derde daarvan betreft sociale woningbouw. De planning is dat de locatie in de loop van 2017 bouwrijp wordt gemaakt, zodat de bouw in 2018 van start kan gaan.

Procesdocument

In het Procesdocument voor initiatieven binnen Braassemerland’ (Pdf) wordt omschreven welk proces gevolgd wordt bij initiatieven voor nieuwe woningen of aanpassingen aan woningen binnen de bestemming ‘wonen uit te werken gebied’ in bestemmingsplan Braassemerland. Meer informatie over het bestemmingsplan Braassemerland vindt u bij www.kaagenbraassem.nl/bestemmingsplannen.