Sport

In Kaag en Braassem werkt de gemeente met één Maatschappelijk beleidsdocument genaamd de Maatschappelijke Agenda (MAG). In de MAG geven wij aan welke maatschappelijke effecten en doelstellingen wij willen bereiken. Activiteiten benoemen we niet. Het is aan organisaties, inwoners en gemeente gezamenlijk om activiteiten in te zetten die aan deze effecten en doelstellingen moeten bijdragen. Op het gebied van sport en bewegen is de Driemaster de partij die de uitvoering voor haar rekening heeft genomen.

Zoekt u een leuke vereniging om te sporten en te bewegen? Binnen of buiten? Kijk op www.dedriemaster.nu/de-sociale-kaart. Een overzicht van alle verenigingen en sportclubs in de gemeente kunt u ook vinden in de digitale informatiegids.

Sportaccommodaties

In de gemeente zijn verschillende binnen- en buitensportaccommodaties. Het beheer en onderhoud van deze accommodaties wordt niet door de gemeente uitgevoerd maar ligt bij professionele instanties.

Voor de huur van de sportaccommodaties kunt u contact opnemen met de beheerders van de betreffende locatie. In de digitale informatiegids vindt u de contactgegevens van de beheerders.

Vragen over kunstgras

De uitzending van het televisieprogramma Zembla over het gebruik van rubberkorrels op kunstgras sportvelden heeft op verschillende plaatsen in het land tot reacties geleid. In opdracht van minister Schippers van VWS heeft het RIVM extra onderzoek gedaan naar rubbergranulaat. Op de website www.rivm.nl vindt u meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden.

Hieronder staan enkele vragen en antwoorden en een overzicht van kunstgrasvelden in Kaag en Braassem met de gebruikte infill.  

Cijfers Sport in Kaag en Braassem

In de gemeente Kaag en Braassem is één sportvereniging per 315 inwoners. Dit is relatief veel. In Nederland is gemiddeld één sportvereniging per 587 inwoners. Ook met het aantal sportaccommodaties zit onze gemeente boven het landelijk gemiddelde. Er zijn namelijk 9,3 sportaccommodaties per 10.000 inwoners, tegenover 7 sportaccommodaties op landelijk niveau. De gemiddelde afstand tot een sportaccommodatie is echter wel groter dan het landelijk gemiddelde, namelijk 1 kilometer ten opzichte van 700 meter. In Kaag en Braassem zijn 15,6 sporthallen per 100.000 inwoners tegenover 7 op landelijk niveau. De afstand die onze inwoners moeten afleggen om bij een sporthal te komen, is lager dan het landelijk gemiddelde: 1,6 kilometer ten opzichte van 2 kilometer.

Veel inwoners zijn lid van een sportvereniging

De voetbalverenigingen hebben tussen de 2.500 en 3.000 leden, de tennisverenigingen ongeveer 2.100 leden en er sporten in de accommodaties van De Tweesprong jaarlijks rond de 367.200 personen.

Veel mogelijkheden om te sporten en bewegen

Naast de georganiseerde sport biedt de landelijke omgeving in onze gemeente ook verschillende mogelijkheden voor ongeorganiseerde sporters. In onze gemeente zijn negen wandelroutes van 2 tot 40 km, tien fietsroutes van 16 tot 80 km, één kanoroute van 24 km, twee skateroutes van 31 tot 36 km, verschillende schaatstochten van 20 tot 100 km, een watersportgebied, één binnenzwembad, één buitenzwembad en drie sportscholen.

Kaag en Braassem sport en beweegt steeds meer

Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm (30 minuten matig intensieve beweging, ouderen en jongeren 60 minuten) is toegenomen. Tussen 19-64 jaar van 51% naar 68% en voor 65+ van 70% naar 74%. Jongeren voldoen minder vaak aan de beweegnorm dan volwassenen. In 2013 voldeed zo’n 80% van de jongeren in Kaag en Braassem niet aan de beweegnorm. In 2008 was dit nog driekwart. Wel sport 84% van de jongeren minimaal eens per week en is 81% lid van een sportvereniging. Dit is meer dan het regionale gemiddelde. In Kaag en Braassem voldoet 23% van de volwassenen en 46% van de ouderen aan de fitheidsnorm. Die ligt op minstens drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen.

Sporten wordt het minst gedaan door laagopgeleiden, huisvrouwen, uitkeringsgerechtigden, niet-westerse allochtonen en inwoners die moeite hebben met rondkomen.