Vergunningen

In onze gemeente worden veel evenementen georganiseerd. Deze activiteiten, zoals de huttenbouw, pleinfestiviteiten, tentfeesten en verschillende activiteiten tijdens kermisweken, kunnen altijd op veel belangstelling rekenen.

Voor sommige evenementen is het nodig om vooraf overleg te voeren met politie, brandweer en wegbeheerders. Zij hebben zicht op mogelijke problemen en/of knelpunten die zich tijdens de activiteit(en) kunnen voordoen of kunnen ontstaan. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen bij de besluitvorming of een vergunning wordt verleend. Doel van de gemeente is namelijk dat een evenement vlekkeloos kan verlopen.

Heeft u voor voor uw evenement EHBO'ers nodig? Kijk dan in de digitale gemeentegids van de gemeente Kaag en Braassem. Wanneer u zoekt op EHBO, vindt u de EHBO-verenigingen bij ons in de gemeente.

Benodigde vergunningen

Voor bepaalde evenementen heeft u naast de evenementenvergunning, nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Wanneer u bijvoorbeeld zwakalcoholhoudende dranken wilt verkopen, zoals bier en wijn, heeft u een ontheffing zwakalcoholhoudende dranken nodig. Het verkopen van sterke dranken (buiten een drank- en horeca inrichting) tijdens evenementen is niet toegestaan.

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning vindt u in de Producten- en Dienstencatalogus: