Volksgezondheid

De gemeente streeft een gezonde samenleving na. De voornaamste taak die de gemeente op grond van de wet Publieke Gezondheid heeft is de openbare gezondheidszorg. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden Midden speelt hierin een belangrijke rol. Het gaat daarbij om infectieziekten, gezondheidsonderzoeken, preventie, jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg. Voor informatie kunt u terecht op de website van de GGD of telefonisch via 088 308 3000. Informatie over de gemeente Kaag en Braassem is te vinden via www.ggdhm.nl/gemeenten/item/kaag-en-braassem

Hieronder een overzicht van onderwerpen met links naar de betreffende website.