Voorbereidingsbesluit

Voorafgaand aan een bestemmingsplanprocedure kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen. Dit is niets anders dan een verklaring dat er een nieuw bestemmingsplan aankomt.

Doel van dit besluit is voorkomen dat er ongewenste veranderingen plaatsvinden die onder het oude bestemmingsplan nog mogelijk zijn. Het is als het ware een bevriezing van de huidige toestand. Daarom kunnen er ook regels aan het voorbereidingsbesluit gehangen worden, zoals een aanlegvergunningstelsel of een verbod tot gebruikswijziging van gronden en opstallen.

Alle bouwaanvragen die binnen het oude bestemmingsplan passen moeten dan worden aangehouden totdat het nieuwe bestemmingsplan van kracht wordt. De wet geeft echter ook de mogelijkheid om bouwaanvragen die ook passen binnen het nieuwe bestemmingsplan toch te vergunnen.

Vervallen

Een voorbereidingsbesluit vervalt automatisch als niet binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd wordt. Het besluit vervalt ook als het nieuwe bestemmingsplan van kracht wordt.