Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk is onmisbaar!

Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Daarom ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten. Hiermee wil de gemeente de risico's bij vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperken. Het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger bij zijn activiteiten ten dienste van de samenleving, met lege handen staat in geval van schade of een ongeval.

Voor wie (niet)?

De vrijwilligersverzekering is voor iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk doet. Dus onverplichte en onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera). Het maakt daarbij niet uit of het gaat om regelmatig terugkerende activiteiten of om eenmalige werkzaamheden. Ook zijn leeftijd en het aantal uren niet van belang.

Toch zijn er enkele uitzonderingen die onder aparte regelingen vallen:

  • vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer
  • vrijwilligers bij de vrijwillige politie
  • mantelzorgers zijn deels meeverzekerd

Hoe werkt het?

De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering plus een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekering biedt een ruime dekking. Meer informatie vindt u hier in de VNG folder over verzekeringen.

Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Het is aan de vrijwilliger zelf of hij deze verzekering naast zijn eigen verzekeringen houdt of dat hij zijn eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering opzegt.

Het is niet verstandig om op voorhand uw huidige aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen, omdat een vereniging of stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen (vraag nr. 9).

In geval van schade kan de vrijwilliger een schadeformulier invullen en digitaal verzenden. Voordat de gemeente het formulier naar de verzekeraar doorstuurt kan zij bij de vrijwilligersorganisatie aanvullende informatie vragen. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens stuurt de gemeente het formulier door. Centraal Beheer Achmea handelt de schade direct af met de verzekerde en bericht de gemeente hoe de schade is afgehandeld.