Begroting en jaarrekening

In de gemeentebegroting staan de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar. In de jaarrekening wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden.

De jaarrekening en begroting worden vastgesteld door de raad. Deze documenten vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Toegankelijke webapplicatie

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners de begroting en jaarrekening makkelijk kunnen inzien. Daarom kunt u de meest recente begroting en jaarrekening terugzien in een speciale toegankelijke webapplicatie.

Begroting

De begroting is digitaal te bekijken via www.begroting-kaagenbraassem.nl.

Jaarrekening

In de webapplicatie www.jaarrekening-kaagenbraassem.nl kunt u lezen wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. Een overzicht van de jaarrekeningen vindt u in ons raadsinformatiesysteem iBabs