Begroting en jaarrekening

In de gemeentebegroting staan de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar. In de jaarrekening wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden.

De jaarrekening en begroting worden vastgesteld door de raad. Deze documenten vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Toegankelijke wepapplicatie

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners de begroting en jaarrekening makkelijk kunnen inzien. Daarom kunt u de meest recente begroting en jaarrekening terugzien in een speciale toegankelijke webapplicatie.

Begroting

Jaarrekening