De eerste 100 dagen van burgemeester Astrid Heijstee-Bolt

Op donderdag 10 februari 2022 is Astrid Heijstee-Bolt 100 dagen burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem. Hoe kijkt zij terug op deze eerste periode?

Op 3 november 2021 ben je geïnstalleerd. Wat heb je gedaan vanaf die datum? 

Vanaf 3 november had ik de kans om de gemeente en haar mensen echt te leren kennen. Dat heb ik op verschillende manier gedaan. Allereerst heb ik kennis gemaakt met de mensen die werken voor onze gemeente. Gelukkig kon dat nog fysiek. Daarna ben ik letterlijk en figuurlijk het diepe in gedoken. Ik heb ontmoetingen gehad met vele inwoners en ondernemers, die aan mij wilden laten zien waarom Kaag en Braassem met haar 11 dorpen zo bijzonder is. Elke vrijdag heb ik tijd in de agenda gereserveerd om op pad te gaan. In de lockdown van december kon ik gelukkig ook veel wandelen met mensen. Natuurlijk moest ik ook direct aan het werk. Het overleg met de fractievoorzitters, het voorzitten van de raad en het college, diverse dossiers die op mijn bureau lagen, noem maar op. Ik ben ook bezig om kennis te maken met collega burgemeesters van gemeenten met wie we samen werken. Kortom, sinds 3 november is er geen enkele dag geweest dat ik niet bezig ben geweest met deze mooie gemeente en haar inwoners.

Wat is je beeld van de gemeente op basis van 100 dagen burgemeester?

Het is een veelzijdige gemeente. Op zoveel fronten. Er wonen heel veel betrokken mensen die actief zijn. Soms in het verenigingsleven, soms als ondernemer, maar ook als inwoner die omkijkt naar de ander en naar de leefomgeving van de buurt of wijk waar hij/zij woont. Inwoners voelen zich heel erg betrokken en geborgd in de dorpen in Kaag en Braassem.

Ik heb zoveel verhalen gehoord. Verhalen die terug gaan naar tientallen jaren geleden. Er is veel historie in dit gebied. Die wordt gekoesterd. Er is ook veel ondernemerszin waardoor inwoners niet zomaar opgeven. Tegelijkertijd is dat ook een valkuil, omdat er soms wel echt hulp en zorg nodig is. 

Het landschap is ook zo divers. Bij elke wandeling door de dorpen of het buitengebied word je verrast. Ik heb in sommige dorpen met verschillende mensen hetzelfde rondje gelopen. En heb toch steeds een ander verhaal en perspectief gekregen. Dat geeft aan dat Kaag en Braassem niet alleen veelzijdig is, maar dat er ook verschillende manieren zijn om naar een dorp te kijken. 

Wat heeft je verrast?

De hoeveelheid initiatieven en activiteiten. Die vanuit de samenleving, vaak zonder medeweten van de gemeente, worden georganiseerd. Volgens mij worden deze activiteiten gepland om meer betrokkenheid onderling te creëren en te zorgen dat het voorzieningenniveau in de gemeente ook op peil blijft. Ook ondernemers zijn daar vaak bij betrokken. Met het maatschappelijk ondernemen zit het wel goed in deze gemeente.

En daarnaast ben ik ook verrast door de hoeveelheid gezinnen met dezelfde achternaam. Bij zoveel bezoeken heb ik al gehoord dat iemand er eentje was van een gezin met 14 kinderen. En al die kinderen zijn toch grotendeels in Kaag en Braassem blijven wonen. Ik ben al een boekje aan het bijhouden met al die achternamen. Het is eigenlijk in 100 dagen niet bij te houden wie nu bij welke familie hoort.

Wat was het hoogtepunt in deze 100 dagen?

Tja, er is in mijn beleving niet 1 hoogtepunt. Omdat ik het allemaal erg bijzonder vind. Elke dag is zo verschillend en bijzonder. Ik kreeg ook de vraag wat een burgemeester nu elke dag doet. Misschien een leuk idee voor een serie om aan te geven hoe divers mijn werk is. Als ik dan toch een hoogtepunt moet noemen, dan is het wel mijn eerste raadsvergadering die ik eind november mocht voorzitten. Dat vond ik best spannend. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en de vergadering moest ook nog eens digitaal. Maar het was wel echt heel mooi om te doen. Als voorzitter van de raad moet je zorgen dat de besluiten democratisch worden genomen en mag je daarnaast ook nog eens hard met een hamer slaan. 

Heb je al succes met het vinden van een woning in de gemeente?

Ja! Ik ben blij dat ik binnen 100 dagen een woning heb kunnen vinden, samen met mijn gezin. We gaan voor de zomer in Woubrugge wonen. Ik kijk daar ook naar uit. Zodat ik nog meer deel kan nemen aan de samenleving, dan ook als de inwoner van Kaag en Braassem.

Plannen in het komende jaar?

Dit jaar staat uiteraard in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart plaats gaan vinden. Er komt een nieuwe raad en een nieuw college. Op 1 maart start ook de nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente. Nieuwe ontwikkelingen die een andere dynamiek geven en ook de start zijn van een nieuwe bestuursperiode. Een mooi vooruitzicht.  En ik hoop om daar vanuit mijn rol als burgemeester invulling aan te geven. De nieuwe raad staat ook voor een periode waarin belangrijke opgaven in onze gemeente moeten worden aangepakt. Denk daarbij maar aan thema’s als de overspannen woningmarkt, de energietransitie en de bodemdaling. En hoe we de zorg voor onze inwoners op peil houden. Ik vind dat we ook aandacht moeten hebben voor de post-corona periode. Het is niet zo dat we weer gewoon alles kunnen oppakken, er zijn echt inwoners die angsten en zorgen hebben. En die onze hulp nodig hebben. Ik kan nog wel even doorgaan. Van belang is dat we bij alle plannen altijd nadenken wat het beste is voor onze eigen inwoners. 

Wat wil je alle inwoners van de gemeente nog meegeven?

Ik gun alle inwoners dat ze fijn wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente. En dat iedereen dat kan doen op haar eigen manier. Iedereen is gelijk. En dat ik daar, vanuit mijn rol als burgemeester, een steentje aan bij wil dragen.