Wethouder F.M. (Floris) Schoonderwoerd

F. SchoonderwoerdPortefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Coördinerend wethouder sociaal domein
 • Driemaster
 • Inkoop en aanbesteding (beleidsontwikkeling en koers)
 • Jeugd (inclusief jeugdzorg)
 • Maatschappelijke agenda
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Omgevingswet en Omgevingsvisie (incl. Hart van Holland)
 • Sport en bewegen
 • Wonen (inclusief bijzondere doelgroepen, statushouders en arbeidsmigranten)

Nevenfuncties

 • Gastspreker/docent Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld
 • Raad van Advies sv ROAC
 • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand.

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Politieke partij

PRO Kaag en Braassem

Website: www.prokaagenbraassem.nl

Contact 

E-mail fschoonderwoerd@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405.