Wethouder I.A.A. (Inge) van der Meer

Wethouder I. van der MeerPortefeuille

  • 4e locoburgemeester
  • Coördinerend wethouder duurzaamheid
  • Cultuur, monumenten en erfgoed
  • Duurzaamheid en energie
  • Natuur en landschap (inclusief groenontwikkeling lokaal en regionaal)
  • Ruimtelijke ordening: Alle bestemmingsplannen (inclusief herzieningen en projecten, met uitzondering van Braassemerland)
  • Ruimtelijke ordening: Vergunningen en principeverzoeken
  • Waterbeleid

Nevenfuncties

Zelfstandige (bezoldigd)

Politieke partij

D66

Website: kaagenbraassem.d66.nl/

Contact 

E-mail ivandermeer@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405