Samenwerkingsagenda Maak meedoen mogelijk

De samenwerkingsagenda 2018-2022 wordt op elf beleidsvelden een koers geschetst, waarbinnen het college kan acteren.

Met het vaststellen van de gezamenlijke koers wordt de gemeenteraad in positie gebracht om het politieke debat te voeren over onderwerpen die er echt toe doen. Hierin krijgen alle partijen maximaal de gelegenheid om het eigen gezicht en karakter van de partij te tonen. De samenwerkingsagenda 2018-2022 maakt meedoen mogelijk!

U vindt de samenwerkingsagenda 2018-2022 op het raadsinformatiesysteem.