Besluitenlijsten college

Elke week neemt het college van burgemeester en wethouders allerlei besluiten.

Het overzicht van de besluiten van burgemeester en wethouders wordt wekelijks gepubliceerd op iBabs.

Naar de collegebesluiten op iBabs .