2018-04-26 Speech Lintjesregen

Beste aanwezigen,

Vandaag is het een hele feestelijke dag, omdat het Lintjesregen is! Een prachtige traditie in de aanloop naar Koningsdag. Ik heet u dan ook van harte welkom in de raadszaal van ons gemeentehuis. Vandaag gaan wij 10 inwoners van onze gemeente eren met een Koninklijke Onderscheiding uit naam van Koning Willem-Alexander. En dat het er 10 zijn is te zien aan het aantal aanwezigen hier in de raads- en trouwzaal van de gemeente. Deze bijzondere inwoners ontvangen de onderscheiding voor hun bijzondere bijdrage aan de samenleving, en in dit geval aan de samenleving in Kaag en Braassem.

Vandaag heb ik de eer om de onderscheidingen uit te reiken als ‘rijksambtenaar van de Kroon’. Dat ben ik alleen op speciale momenten als deze. Normaal is het wapen van de gemeente op mijn ketting te zien, maar vandaag is dat het Rijkswapen.  

Nu naar waar u werkelijk voor komt. De personen die vandaag het lintje ontvangen, zijn voorgedragen door mensen uit hun omgeving. Omdat zij opvallen in de wijze waarop zij hun vrijwilligerswerk al jaren doen. Omdat niets hen teveel is. Het krijgen van een Koninklijke Onderscheiding voor dat vrijwilligerswerk ten dienste van de samenleving, gedurende een groot aantal aaneengesloten jaren, is een blijk van waardering van de hoogste orde. Daar mag u dan ook heel trots op zijn.

We hebben deze mensen natuurlijk flink om de tuin moeten leiden om deze grote geheimen te bewaren. Alle voorbereidingen hebben we zo onopvallend mogelijk getroffen. Dank aan iedereen die daarbij geholpen heeft om dit geweldige geheim te bewaren. En het was dit jaar in sommige gevallen nogal een opgave. Maar daar kom ik later nog op terug.

Eerst ga ik nog even terug naar die bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Mensen die vrijwilligerswerk doen vinden dat over het algemeen heel gewoon. Dat hoort er toch bij? Maar dat is echt niet zo vanzelfsprekend. Deze mensen hebben oog voor hun omgeving en de kracht om zich daar ook nog voor in te zetten. Zij zorgen ervoor dat mensen niet langs elkaar, maar met elkaar leven. Zeker in onze huidige samenleving, die soms hard en onbegrijpelijk is, is dat zo enorm belangrijk. U geeft vorm aan het woord ‘samenleving’.

De gelukkigen die vandaag een lintje ontvangen staan dan ook voor iedereen die in onze samenleving een steentje bijdraagt. Hoe klein dat steentje dan ook is. Samen maken we deze samenleving mooi en blijven we gaan voor dat geluk. Voor iedereen. Voor altijd.

Ik heb de lintjes hier voor me liggen, 10 prachtige versierselen die u met gepaste trots mag gaan dragen.

---

Voor het opspelden van het eerste lintje wil ik graag naar voren roepen:

De heer Hein de Jong

Welkom meneer De Jong. U dacht hier vandaag voor een overleg van het CDA bestuur in het kader van de onderhandelingen na de verkiezingen. Om dan na dat gesprek gelijk nog even een kijkje te nemen bij de Lintjesregen. Ik denk dat de verrassing groot is dat u nu zelf het middelpunt van de belangstelling bent.

Voor u is uw vrijwillige inzet voor de maatschappij al lang geleden begonnen. Al in 1980 bent u gestart met uw inzet voor de politiek. Uw passie voor het werk van het CDA heeft u omgezet in daden.

Als burgerraadslid / burgercommissielid en als bestuurslid voor het CDA heeft u zich in de periode van 1980 tot 1992 verdienstelijk gemaakt. Die rol heeft u vanaf 2015 weer op u genomen.

Vanaf 1980 bent u daarnaast actief geworden in de kerk, in de rol van kerkbestuurder van Petrus Banden Parochie hier in Roelofarendsveen. Vanaf 1992 tot 2010 bent u parochiebestuurder geweest in Rijpwetering en Oud Ade. Ook heeft u deel uitgemaakt van het fusiebestuur van de federatie De Doortocht, bent u parochiebestuurder geweest bij de Heilige Fransiscusparochie en bent u lid van het parochiebestuur.

Een hele lijst! En dat mag bekroond worden. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

Het echtpaar Ed en Yvonne Bongers – van Meeteren

U bent vanmorgen beide gewoon naar uw werk gegaan. Met het idee dat het vandaag een dag als alle anderen zou worden. Tot u onverwacht door uw kinderen op uw werk werd overvallen en deze kant op gelokt bent. En daar staat u dan, samen in de belangstelling. Omdat ook u bij die bijzondere groep mensen hoort die vandaag koninklijk onderscheiden wordt.

Zwem- en poloclub Alkemade speelt al jaren een centrale rol in jullie leven. Met Ed al vanaf 1990 aan het roer als voorzitter van de club. Ook in de tijden dat het wat minder ging met de vereniging stond jij er en is er onder jouw bestuur een prachtige vereniging gegroeid. Altijd weer wist je een actie te bedenken of de juiste politieke weg te bewandelen om de toekomst van de club veilig te stellen. Naast jouw voorzittersrol heb je allerlei andere taken op je genomen in de periode vanaf 1985. Een echt boegbeeld voor de vereniging.

Ook de Lionsclub Alkemade geniet al 25 jaar van jouw inzet. In die 25 jaar heb je in allerlei commissies plaatsgehad. Mooi om te vertellen dat je in jouw jaren als President van de lions enorm veel goede doelen hebt kunnen steunen door jouw succes in het binnenhalen van geld voor deze doelen.

En dat met steun van Yvonne. Jij bent ook al sinds 1991 belangeloos vrijwilliger bij zwem- en poloclub Alkemade. Onder jouw begeleiding is het jeugdzwemmen groot geworden. Je hebt structuur aangebracht in de jeugdopleiding, waar nog steeds dankbaar op geleund wordt. Ook het recreantenzwemmen is jouw passie. Zo is zwemmen voor iedereen mogelijk! En zoals het een echte vrijwilliger betaamt ben je ook actief met alle acties van de club. Van stroopwafels tot eindejaarspresentjes voor alle vrijwilligers. Zo ook als zwemvrijwilliger voor de stichting Geef gehandicapten Kans, waar je al 10 jaar zwemt met kinderen met een beperking.

In de tijd die dan nog over is steun je de activiteiten van EHBO-vereniging St. Christofoor. Al 18 jaar draag je daar bij in bestuur en als vrijwilliger bij evenementen. Het verenigingsgevoel voor de EHBO straalt er bij jou af.

Ik dank u beiden hartelijk voor al uw inzet voor deze organisaties. Ik denk dat ik niet meer hoef te zeggen over de waarde van jullie als vrijwilliger. En dat vindt de Koning met mij. Daarom is het mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintjes
 

De heer Jan van Schie

Nou, dat gezellige wekelijkse bakje koffie met uw dochter loopt vandaag iets anders. Even samen naar het gemeentehuis om haar rijbewijs te laten verlengen, en nu zit u hier in de raadszaal, voor een hele andere reden.

Als we het over jeugdschaatsen in Hoogmade hebben, komt uw naam al heel snel naar boven. Want u  bent hét gezicht van de vereniging. In 1999 bent u gestrikt om actief te worden in het bestuur van de ijsclub. En dat heeft u vanaf dag 1 met heel veel passie en toewijding gedaan. Met steun van uw vrouw, die uw vrijwilligerswerk altijd ondersteunt.

U bent zich direct gaan richten op het jeugdschaatsen. Dat wordt al meer dan 40 jaar samen met Ijsvereniging Woubrugge georganiseerd. En kijkend naar het jeugdschaatsen heeft u zich  altijd actief bezig gehouden met het lesgeven aan kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Met daartussen mooie namen als Marleen Elsgeest en natuurlijk Kai Verbij. Daar moet u toch trots op zijn!

Ook bij wedstrijdorganisatie bent u zeer actief. Zo bent u ook in het bestuur van het district Sassenheim gerold. Vanuit die rol en vanuit de stichting IJshal Leiden is het vakantiejeugdschaatsen ontstaan, zodat ook kinderen die geen lid zijn van de ijsclub enthousiast worden. Prachtig om de Nederlandse cultuur zo steeds weer te laten voortbestaan.

Uw kunde als penningmeester in het bestuur wordt ook zeer gewaardeerd. De zorgvuldigheid waar dat mee gebeurd is enorm. En ook Wielerclub Hoogmade profiteert van uw inzet  met de dikke bandenrace en de ronde van Jezuseik. U heeft uw bestuursactiviteiten bij ijsclub Hoogmade recent overgedragen, en ook uw rol bij het district gaat eindigen. Ik hoop dat dit met vertrouwen overgenomen wordt, zodat het mooie werk wordt voorgezet.

De ijssport is u zeer dankbaar. En dat mogen wij nog eens extra benadrukken met deze koninklijke onderscheiding. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

De heer Cees Wijhenke

Vanmorgen bent u naar het gemeentehuis gekomen vanwege een afspraak met het kernteam Kaag en Braassem. Een team dat de ondersteuning aan mensen in de gemeente coördineert ook u bent volledig om de tuin geleid. Vandaag staat u in het zonnetje.

Uw vrijwillige carrière is gestart bij Korfbalvereniging WWSV in Wijdewormer. Al vanaf jonge leeftijd bent u daar onder andere als bestuurslid, voorzitter, jeugdtrainer, scheidsrechter actief en betrokken bij de verhuizing en nieuwbouw van de vereniging. Al in 1987 ontving u daar een erepenning voor.

Vanaf 1975 bent u zich in gaan zetten voor Voetbalvereniging Woubrugge. Naast uw periode in het bestuur van 2001-2007 heeft u ontzettend veel voor de club gedaan, van medewerker oud papier, jeugdleider, wedstrijdsecretaris tot redacteur van het clubblad. Met de erkenning tot lid van verdienste in 1996. In uw bestuursperiode heeft u de voorzittersplek uiteindelijk ingenomen. Ook de sponsorcommissie heeft genoten van uw passie voor de sport. Uw erelidmaatschap heeft u sinds 2007 op zak.

Maar u bent méér dan die voetbalvrijwilliger. U bent mentor, leraar, begeleider, buurman, en een soort opa voor uw overbuurjongen die extra begeleiding nodig heeft. Door jouw inzet is hij enorm gegroeid. En dat is zo ontzettend belangrijk geweest voor hem. Die maatschappelijke inzet is geweldig. Met de steun van uw vrouw staat u er altijd in de begeleiding van uw kleindochter die na veel moeilijke jaren nu een heerlijke puber van 17 is.  Ook uw andere kleinkinderen kunnen op u rekenen. Voor iedere bijles staat opa klaar.

U bent een voorbeeld voor vele mensen in de hulpverlening. Dat wordt door het Kernteam Kaag en Braassem met kracht bevestigd.

Al 60 jaar vrijwilliger. Een enorme prestatie. Naast die erepenningen komt daar vandaag de Koninklijke Onderscheiding bij. En dat is meer dan verdiend. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

De heer Dammes van der Poel

U was vandaag in de veronderstelling dat u meeging naar een officieel moment waar uw zoon, die actief is bij de brandweer, iets uitgereikt zou krijgen. Nou, dat is dus mooi niet het geval, zoals u nu wel duidelijk geworden is. Want het gaat vandaag over u.

Al in 1982, toen uw schoonmoeder daar opgenomen werd, bent u gestart met uw vrijwillige activiteiten voor verpleeghuis Leytenrode in Leiderdorp.

Iedere zondag weer brengt u daar, met veel plezier en enthousiasme, alle niet-mobiele patiënten van hun kamer in het verpleeghuis naar de kerkdienst. Al 35 jaar dus. Bedden en rolstoelen, u biedt mensen de kans de dienst bij te wonen en u zorgt er voor dat ze weer keurig op hun kamer komen nadat de dienst afgelopen is. Zorgorganisaties zoals Leytenrode kunnen echt niet zonder mensen als u.

Daarnaast speelt u een grote rol bij dragersvereniging Pro Deo. Vanaf 1990 brengt u daar, samen met uw mede-dragers, overledenen van de kerk naar hun laatste rustplaats. Een zware taak, die u al die jaren met kracht vervult. Dat moet vaak grote impact hebben om die momenten van heel dichtbij mee te maken.

U bent ook beroemd om uw grote demontabele kerststal, die ieder jaar weer in de kerstperiode een mooie plaats krijgt in de kerk. Daarmee bezorgt u velen dan mooie kerstgevoel.

Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

De heer Aad Toet

Ook uw dag loopt geheel anders dan verwacht. U bent ook prachtig om de tuin geleid. U was in de veronderstelling dat u vandaag zelf een lintje uit mocht uitreiken aan een goede vriend van u, op verzoek van zijn vrouw. Maar ze zitten allemaal in het complot. Vandaag gaat het om u.

We zien u als een hele bijzondere vrijwilliger die al sinds 1977 actief is als molenaar bij de Rijnlandse Molenstichting. Molens zitten in uw hart, dat is een passie die u al die jaren al bij u draagt. Met alle mooie molens binnen onze gemeentegrenzen kan u uw hart dan ook helemaal ophalen.

U heeft in de periode vanaf 1977 al verschillende molens bediend. Maar ook leidt u nieuwe molenaars op in dit mooie ambachtelijke vak, zodat alle kennis en kunde steeds weer doorgegeven wordt en de molens die belangrijke plek in onze gemeente kunnen blijven innemen. .

Ook bent u al jaren voorzitter van de Molenaarsadviescommissie. Deze commissie adviseert het bestuur van de Rijnlandse Molenstichting over het molenaarsbeleid.

Al 40 jaar vrijwillig molenaar dus. En dat is echt ontzettend bijzonder. U woont zelf in de Moppemolen, een prachtige plek. Maar naast het bedienen van de Moppemolen hielp u altijd anderen uit de brand als er een molen bediend moest worden. Zelfs bij andere molenorganisaties buiten de Rijnlandse Molenstichting  als De Keukenhof en De Roos in Delft.

U heeft zoveel meer gedaan dan ‘normaal’ is. En daarom staat u hier. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

De heer Jan Rijkelijkhuizen

Vandaag zou u met alle technische mannen die actief zijn bij de Kleine Oase een overleg hebben met de tweesprong. De samenwerking is immers steeds nauwer en dat vraagt overleg. Die technische zaken zijn nu even niet aan de orde. We gaan het over andere zaken hebben!

Vanaf 1985 tot en met 1998 heeft u zo’n 13 jaar actief deel uitgemaakt van het bestuur van de ijsclub Nut & Vermaak in Leimuiden. In 1998 bent u daarvoor al benoemd tot lid van verdienste voor de vereniging.

In uw bestuursperiode heeft u zich vooral ingezet voor het jeugdschaatsen in Leiden. Ook de bouw van het nieuwe clubhuis heeft u van heel nabij gevolgd met tomeloze inzet.

U bent zelfs nog een jaar voorzitter geweest van de club toen in 1993 een plotselinge vacature ontstond. Alles met hart voor de club. In dat jaar heeft u ervoor gezorgd dat de ijsclub zowel financieel als organisatorisch weer goed op orde kwam. Na dat jaar kon u met een gerust hart het voorzitterschap overdragen aan de nieuwe voorzitter.

Nog altijd zien we u als jurylid op de ijsbaan in Haarlem. De ijsclub is u enorm dankbaar voor al deze inzet.

Ook zwembad de Kleine Oase mag op uw steun rekenen. Vanaf 2008 bent u daar actief . De machinekamer, het kloppend hart van het zwembad, zou niet functioneren zonder uw inzet. En u moet eens weten hoeveel eisen er gesteld worden aan schoon badwater. En dat wordt allemaal geregeld door Jan. Met oog voor duurzaamheid. U bent een rustige, bindende factor in de groep technische vrijwilligers. Het is echt geen sinecure om een zwembad draaiende te houden.

En dat wordt vandaag beloond met een Koninklijke Onderscheiding.

Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

De heer Frans Witteman

De categorie Cultuur is vandaag ook vertegenwoordigd! U dacht vandaag met een van de medewerkers van de gemeente te spreken over het opstalrecht van De Brug, samen met een medebestuurslid. Het enige dat daarvan klopt is dat u de afspraak in het gemeentehuis heeft. De invulling is vandaag helemaal anders.

 Al van jongs af aan bent u betrokken geweest bij het sociale leven in Hoogmade. Met de oprichting van de stichting Cultureel Centrum Hoogmade in 1972 en de Schuur was u helaas nog te jong om bestuurslid te worden, anders was dat zeker gebeurd.

In 1974 werd u dan eindelijk secretaris van het CCH, naast uw inzet voor de studie. Op enkele onderbrekingen na, waarin u actief aan de slag was voor de partij van de arbeid en als raad van commissarissen voor Woondiensten Aarwoude, bent u al die jaren al actief voor CCH.

Zoals wellicht niet iedereen weet is het CCH een stichting vanuit initiatief van bewoners, en beheert en verhuurt meerdere organisaties in Hoogmade voor verenigingen stichtingen en scholen om zo ontmoeten mogelijk te maken. Een prachtige doelstelling!

Met uw inzet voor deze stichting, die uiteenloopt van acties voor publiciteit, nota’s, verbouwplannen en overleg met de gemeente zorgt u mede voor een bloeiend voortbestaan. En dat doet u als mens. Een manier die door velen gewaardeerd wordt. Ook de politiek kan op u rekenen. Al vanaf 1978 bent u lid van de Partij vd Arbeid. Als voorzitter van de afdeling Jacobswoude, raadslid in Jacobswoude, fractievoorzitter en als secretaris.

Ook de dorpsraad Hoogmade ondersteunt die gedachte. Alle belangen voor de inwoners van Hoogmade worden door u behartigd. Hoogmade staat bijna op uw voorhoofd geschreven. Ook de vele artikelen van uw hand in de Jacobsladder, de uitgave van de historische verenging Woubrugge-Hoogmade stralen dat uit. De geschiedenis van onze dorpen leeft voort in uw boekjes. Die passie voor uw omgeving wordt vandaag beloond.

Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

 

 

 

  

 

 

 

 

Mevrouw Antoinette de Jong (SPORT)

En dan, ons 10-de lintje van vandaag. Het lintje dat ons behoorlijke kopzorgen bezorgd heeft. Mijn secretaresse heeft heel wat overuren gedraaid om er samen met de aanvragers van het lintje  voor te zorgen dat u vandaag hier zou zijn.

We hebben daarbij van alles uit de kast getrokken, met officiële brieven van de wethouder, maar u bleef standvastig; ‘Ik kan niet’.

En toch staat u hier nu voor mij. Uw vrijwillige inzet zien we terug op verschillende terreinen.

Allereerst ben u in de periode van 1989 tot en met 1994 heel actief geweest in de wijk Noordhove in Zoetermeer. Van het coördineren van de kledingbeurs, de organisatie van Oranjefeesten, Sinterklaas en oppasmoeder voor meer dan 20 kinderen uit de wijk.

Maar uw hart ligt in de tafeltenniswereld. Al vanaf 1995 leeft en droomt u tafeltennis. Met tafeltennisvereniging Fair Play als basis. U heeft in die meer dan 20 jaar van alles gedaan. Voor de eigen vereniging bent al 20 jaar secretaris. En dat doet u met hart en ziel. Alles klopt.

Maar daarnaast speelt u ook landelijk een belangrijke rol. U bent werkzaam bij de tafeltennisbond, maar naast uw betaalde baan daar doet u zo ontzettend veel vrijwillige taken. Zoals bij grote tafeltennisevenementen zoals Wereldkampioenschappen in eigen land, bij de talentendag op Papendal, voor de Jeugdcup, als coördinator van allerlei commissies, het houdt niet op.

U reist zelfs de wereld rond om de Nederlandse ploeg te begeleiden tijdens grote kampioenschappen in het buitenland. In 2016 heeft u zelfs in Rio bijna dag en nacht klaar gestaan voor de spelers en begeleiders. En dat allemaal op vrijwillige basis.  Geweldig.

Het is mij dan ook een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Opspelden lintje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluitend

Wat een prachtig gezelschap. Een enorm applaus is echt op zijn plaats. En niet alleen voor deze 10 bijzondere mensen, maar ook voor hun gezinnen, hun familie, hun vrienden, die regelmatig ‘nee’ moeten horen omdat het vrijwilligerswerk nu eenmaal heel erg hoog op hun agenda staat. Dit applaus is ook voor u. En voor al die andere vrijwilligers die wij zo waarderen.

 

Tenslotte…

U kijkt nu nog heel blij, maar deze prachtige eer brengt ook verplichtingen met zich mee….. U ontvangt vandaag van ons ook een uitnodiging voor het bijwonen van de aubade, morgen om 9 uur hier op het gemeentehuis. Samen met de gedecoreerden die vorig jaar de eer hadden hoop ik u morgen aan mijn zijde te zien bij de aubade om onze Koning samen toe te zingen.

Natuurlijk mag iedereen nu weten dat u benoemd bent tot lid in de orde van Oranje Nassau. En daarom vraag ik u om nog even tijd te nemen voor een fotomoment. Daarna mag u deze bekroning gaan vieren met familie en vrienden.

Ik wens u allen nog een hele feestelijke dag toe.