2019-4-26 Speech Lintjesregen

Goedemorgen,  

127 jaar geleden, ja echt waar, 127 jaar geleden is op 4 april 1892 de Orde van Oranje-Nassau ingesteld. Een orde die het voor een Nederlands staatshoofd mogelijk maakte om buitenlandse diplomaten koninklijk te kunnen onderscheiden, maar ook om inwoners van Nederland een koninklijk schouderklopje te geven. En dat mogen we vandaag nog steeds doen! Ik kan me zo voorstellen dat er toen, net als nu, ook een aantal mensen onder dubieuze voorwendselen naar een plek waren geleid, om zich daar te laten verrassen door familie, vrienden en bekenden. Wat fijn dat dit ook vandaag gelukt is: want u bent allen hier. Welkom aan u allen in de raadszaal van ons gemeentehuis. Vandaag gaan wij 7 bijzondere inwoners van deze gemeente eren met een Koninklijke Onderscheiding uit naam van Koning Willem-Alexander.

Officieel heeft u ‘zich geruime tijd ten bate voor de samenleving ingespannen of anderen gestimuleerd’. Oftewel, u heeft bijzonder bijgedragen aan de samenleving in Kaag en Braassem. En mede namens alle aanwezigen, vind ik het een eer om u hiervoor een onderscheiding te geven uit naam van onze koning. Misschien is het u al opgevallen. Vandaag heb ik dan ook speciaal een andere ketting om. Geen gemeente wapen, maar het rijkswapen, want vandaag ben ik ‘rijksambtenaar van de kroon’. Laten we het officiële deel dan maar starten! Waarom zijn we allemaal hier samengekomen? U ontvangt vandaag een lintje. Een waardevol versiersel en een draagteken. Maar wat eigenlijk veel waardevoller is, is uw inzet, uw bijdrage aan de samenleving en de mate waarin u klaarstaat voor uw medemens. Al  jarenlang. En daarom bent u voorgedragen. Daar mag u dan ook heel trots op zijn. Deze ochtend en alle voorbereidingen hiervoor hebben wij natuurlijk niet alleen geregeld. U bent stuk voor stuk voorgedragen door een of meerdere mensen uit uw omgeving. Daarvoor hebben zij veel speurwerk voor moeten doen en steunbetuigingen moeten verzamelen. En: Iedereen heeft zich de afgelopen maanden bijna de tong afgebeten om dit geheim mede te bewaren! Mijn hartelijke dank voor al dit werk! Eerst ga ik nog even terug naar die 'bijzondere bijdrage aan de maatschappij' die tot de voordracht van vandaag heeft geleid. Mensen die vrijwilligerswerk doen vinden dat over het algemeen heel gewoon. “Dat hoort er toch bij?” Maar dat is echt niet zo vanzelfsprekend. Deze mensen hebben oog voor hun omgeving en de kracht om zich daar ook nog voor in te zetten. Zij zorgen ervoor dat mensen niet langs elkaar, maar met elkaar leven. Zeker in onze huidige samenleving, die soms hard en onbegrijpelijk is, is dat zo enorm belangrijk. U geeft vorm aan het woord ‘samen-leving’. Dank u wel.

Ik heb de lintjes hier voor me liggen, 7 prachtige versierselen die u trots mag dragen. Voor het opspelden van het eerste lintje wil ik graag naar voren roepen:

De heer Theo van Rijn

Hallo meneer van Rijn, wat toevallig dat u vanochtend net een taxiritje met de combibus naar het gemeentehuis had en wat aardig dat u ook een kop koffie werd aangeboden. Fijn dat u er bent. Voor de afwisseling werd deze voorstelling eens door iemand anders geregisseerd. Naast uw werkzaamheden bij de Bloemenveiling in Aalsmeer heeft u verschillende rollen vervuld bij Toneelvereniging St. Theodulfus in Oude Wetering. Van bestuurslid, lid van de feesten- en  lichtcommissie en zeker niet te vergeten regisseur. Avonden repeteren en u regisseerde niet alleen de spelers, maar ook de bijbehorende zaken zoals grime en techniek. Mede dankzij uw inzet is ook de jeugd meer betrokken bij de toneelvereniging en heeft dit zelfs tot een eigen jeugdafdeling geleid die al 20 jaar bestaat! De buhne verruilde u voor de rol van koster bij de Parochiekern Emanuel in Roelofarendsveen. Hier werkt u mee aan de regie van vieringen en bent u goed gastheer voor de kerk, kerkgangers en bezoekers. 'Regie' loopt als een rode draad door uw inzet voor de samenleving. U bent voorzitter van de Katholieke bond voor ouderen, afdeling Kaag en Braassem. U levert uw  bijdrage aan de activiteiten en organiseert samen met het bestuur dagtochten. Wat een mooie en indrukwekkend overzicht van uw vrijetijdsbesteding voor onze samenleving. En dan heb ik uw ritten in de CombiBus waarmee u ouderen en mensen met een handicap vervoert nog niet eens genoemd…of nu toch wel? Ook namens diegenen die u warme maaltijden brengt van Tafeltje Dekje, dank u wel. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Toos van der Poel - Hoogenboom

Het loket van onze afdeling Burgerzaken was vandaag helaas niet voor u bestemd. Maar uw  moeder heeft ons wel enorm geholpen door zogenaamd haar ID vanochtend op te willen halen. Welkom in deze raadzaal waar we vanochtend stil staan bij het vele vrijwilligerswerk dat u zo onvoorwaardelijk en vol overgave doet. En dit is niet vanzelfsprekend. Misschien vindt u dit van wel en dat siert u, hier spreek ik meer dan mijn bewondering voor uit. We hebben elkaar 5 jaren geleden ook gesproken en ik ben dankbaar dat we elkaar nu weer ontmoeten onder andere omstandigheden. Ik heb er enorme bewondering voor dat u de kracht heeft gevonden om uw vrijwilligerswerk voor uw omgeving voort te zetten na de vreselijke verlies dat uw gezin heeft getroffen met de MH 17 ramp. De waardering voor uw inzet blijkt ook uit de vele hartverwarmende reacties die wij ter ondersteuning van de aanvraag voor deze  onderscheiding hebben ontvangen. Ik ben zelfs bang dat ik niet eens op de hoogte ben van al uw activiteiten, maar ik doe mijn uiterste best de meeste te benoemen. De rode draad in uw verhaal is dat u altijd klaar staat voor iedereen in uw omgeving. De gymnastiekvereniging van Oud Ade heeft memorabele jeugdkampen onder uw leiding ervaren in de tachtiger jaren. U coördineert en collecteert jaarlijks voor de Nierstichting en het Epilepsiefonds Macht van het Kleine. Bij sportvereniging ROAC bent u er verantwoordelijk voor dat ROAC5 senioren er wekelijks fris en schoon bijloopt, een bijzondere dank hiervoor. De Hanepoelloop, de activiteiten rondom het wel en wee van de rooms katholieke Parochiekern Oude Ade/Rijpwetering en natuurlijk actie Schoenendoos namens de Franciscus Parochie te Warmond. Zangkoor Joy, waar u naast een vrolijke noot ook de koffie verzorgt. En uw ‘strijd’ tegen zwerfvuil waar u samen met andere vrijwilligers Stichting Groen Licht ondersteunt. Ondersteuning biedt u ook aan zieken, bejaarden en behoeftigen namens Stichting Hugo van der Poel.Samenleving, saamhorigheid en samen. U wordt vandaag beloond met een Koninklijke Onderscheiding. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Joop Gies Broesterhuizen

Vandaag is niet de huwelijksdag van tante Toos en Ome Cas maar uw vrouw heeft dat u wel wijsgemaakt. In plaats daarvan is het vandaag een feestdag voor u en de datum van het huwelijksfeest van oom en tante krijgt u nog wel door van uw vrouw. En daar staat u dan in de belangstelling. Omdat ook u bij deze bijzondere groep mensen hoort die vandaag koninklijk onderscheiden wordt. ‘Plezier hebben in het maken van, en het anderen vermaken met muziek.’ Als 12 jarig jongetje stond u al bij muziekvereniging Liefde voor Harmonie voor de deur met uw trompet en u bent altijd gebleven. Later bij voorkeur met een saxofoon of klarinet in de hand. En zo kent iedereen u. Bij Liefde voor Harmonie, bij Qizum en ook bij Toontje Anders. Naast deze mooie onderscheiding heeft u uw strepen ook meer dan verdiend bij de muziekverenigingen. 50 en zelfs al 65 jaar spelend lid. Geen rondgang, taptoe of serenade zonder u. U organiseert jaarlijks de Rijnlandse bedevaart naar Kevelaer. De logistiek, maar ook de muzikale begeleiding wordt door u georganiseerd. Bestuursfuncties, administreren, barbeheer, podiumbouw en zoveel meer. Uw liefde voor muziek en uw rust hierbij gaf de kinderen en jong volwassenen bij Toontje Anders en Stichting Geef Gehandicapten Kans de ruimte om samen muziek te maken. Samen. Uw gave om met muziek mensen te verbinden. En ook zonder saxofoon doet u dit. Met uw vrouw Annie organiseert u maandelijks fietstochten voor senioren: Dat houdt onze ouderen fit en actief! U was ongeveer 10 jaar lid van de vereniging buurtbus Alkemade. U reed een keer in de twee weken met de buurtbus en als er een dienst geruild moest worden kon men altijd bij u terecht. U bent een voorbeeld voor jong en oud! En dat vindt de Koning met mij. Daarom is het mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Cor Akerboom

Sorry meneer Akerboom, we gaan het vanochtend niet hebben over de huur van een ruimte in Zorgcentrum Hof van Alkemade. Maar gewoon over u en uw buitengewone inzet bij Stichting Huisvesting Gezondheid Alkemade en DOSR. U bent al 40 jaar betrokken bij het kruiswerk. Het Wit Gele Kruis ging samen met het Groene Kruis en werd Interkruis. Daaruit ontstond de Stichting Huisvesting Gezondheidszorg Alkemade. Als penningmeester én voorzitter heeft u een belangrijke rol vervuld bij de verkoop van het Kruisgebouw aan de Spoorstraat. En natuurlijk ook bij bouw van het nieuwe pand: Hof van Alkemade, wie kent het niet. Een mooie plek voor de betrokken zorgverlenende instanties. Voetbalvereniging DOSR. Zonder twijfel kunt u mij hier zoveel meer over vertellen, dan ik u. Al 20 jaar ‘Man van dienst’ op zaterdag bij de jeugdwedstrijden. Een gastheer voor de gastclubs en -spelers. Daarnaast bent u ook enkele jaren jeugdtrainer geweest bij verschillende elftallen en vervult u momenteel ook een bestuursrol bij de sponsorcommissie. Het kruiswerk en DOSR is u zeer dankbaar. En dat mogen wij nog eens extra benadrukken met deze koninklijke onderscheiding. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Jan Hollem

Wat ging er door u heen, toen uw broer vanochtend ineens een ‘verkeerde’ afslag nam? Een kleine omweg naar het museum waar uw broer werkt als vrijwilliger… En nu bent u hier en mag ik U eens in het zonnetje zetten. Al 30 jaar zorgt u voor de veiligheid van medeburgers door middel van een personenalarmeringssysteem. In 1998 nam de stichting Radius deze dienstverlening over, en u ging mee als coördinator en monteur naar deze stichting. U staat 24/7 paraat om storingen aan alarmeringssystemen te verhelpen als dit nodig is in Leimuiden, Bilderdam, Burgerveen én Rijnsaterwoude. Stichting Radius, verzorgt, plaatst en repareert apparaten voor personenalarmering. Dankzij uw zijn inzet hebben veel ‘kwetsbare’ inwoners de zekerheid dat zij contact kunnen maken met de buitenwereld als er iets gebeurt. De Hooglandse kerk in Leiden kent u ook van binnen en buiten. En u bent onderdeel van de ‘harde kern van vrijwilligers’ zoals dit wordt aangegeven. Dank u wel voor uw gastheerschap tijdens de openstellingen van de kerk, de evenementen en de bediening van licht- en geluid tijdens de kerkdiensten. Op de fiets of brommer ‘even’ naar Leiden is voor u geen enkel probleem. En dit wordt enorm gewaardeerd. Naast de Hooglandse kerk, bent u ook iedere maand te vinden in de Dorpskerk van Leimuiden. Hier organiseert u koffieochtenden voor inwoners met een beperkte mobiliteit. Fijn dat zij op deze manier toch buitenshuis in contact kunnen komen met anderen. Uit de referenties voor u, meneer Hollem, wil ik graag het volgende citeren: "Omzien naar elkaar, daar is Jan een ontzettend goed voorbeeld van!" Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Hans van Leeuwen 

Een gewone vrijdag, een gewone werkdag bij de Belastingdienst Douane. Dat was wat u vanochtend waarschijnlijk dacht. ‘Ik ga naar mijn werk en straks nog een afspraak in Den Haag’. Helaas meneer van Leeuwen, de afspraak in Den Haag gaat niet door. Deze ochtend staat uw vrijwillige inzet voor tafeltennis en voetbal op de agenda. ‘Wat Hans heeft betekent, en nog betekent, is oneindig veel.’ Met onder andere deze woorden wordt uw bijdrage beschreven Tafeltennisvereniging Play Fair in Leimuiden. 34 jaar heeft u verschillende rollen binnen het bestuur vervuld: 20 jaar jeugdcommissaris en 14 jaar voorzitter. En was u een actief lid dat voor alle activiteiten kon worden ingezet. Rommelfair, stroopwafelacties, jeugdkampen, chauffeur voor het landelijk spelende damesteam, bouwplannen en zo kan ik nog wel even doorgaan. U bent veelzijdig, ziet het grote belang en heeft ook oog voor details. Volgens voetbalvereniging S.V. Kickers ’69 koestert u de historie van de club en bent u daarmee bewaker van de clubcultuur. Een eigentijdse en op de toekomst gerichte clubbestuurder! Supportersvereniging De Twaalfde man en Stichting Vrienden van S.V. Kickers ’69. Ook hier bent u vanaf het eerste uur bij betrokken als medeoprichter en bestuurslid. Ook de Vakantiekinderweek, de Oranjevereniging en het Kunstspektakel in Leimuiden konden altijd op u rekenen. Het is snel gezegd, maar voor al deze activiteiten zijn vele, ja vele uren vrijwilligerswerk ingezet! Het is dan ook fijn dat ook uw omgeving de aanvraag tot decoratie heeft ingediend. Aan mij de eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagt u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer Bernard Kraan

Ook uw dag loopt iets anders dan verwacht. U bent ook prachtig om de tuin geleid. Geen paspoort deze keer voor u, maar een ware koninklijke onderscheiding. We zien u als een hele bijzondere vrijwilliger die al sinds 1968 actief is bij sportvereniging M.M.O. in Hoogmade. Uw actieve loopbaan bij MMO is geheel tegengestelt aan de naam van de vereniging MMO ‘Met Moeite Opgericht’. Want voor u is het geen enkele moeite om zo betrokken en actief te zijn bij én voor deze voetbalvereniging. 20 jaren als bestuurslid, waarvan 18 jaren wedstrijdsecretaris. Naast dat u zelf als spelend lid over de velden van MMO heeft gerend van uw 17de tot uw 62ste jaar, heeft u ook de nodige  wedstrijden gefloten. Als jeugdleider (11 jaar) , leider/coach (5 jaar)  en trainer van de lagere seniorenelftallen (26 jaar) heeft u jeugd, volwassenen en senioren de liefde voor voetbal bijgebracht en hen gestimuleerd tot verdere ontwikkeling. Dit gebeurde binnen de, tevens door u, gekalkte grenzen van de MMO velden. U heeft zoveel meer gedaan dan ‘normaal’ is. En daarom staat u hier. Het is mij een eer u mee te delen dat het zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Afsluitend

Wat een prachtig gezelschap. Een enorm applaus is echt op zijn plaats. En niet alleen voor deze 7 bijzondere mensen, maar ook voor hun gezinnen, hun familie, hun vrienden, die regelmatig ‘nee’ moeten horen omdat het vrijwilligerswerk nu eenmaal heel erg hoog op hun agenda staat. Dit applaus is ook voor u. En voor alle andere vrijwilligers die wij zo waarderen.

Deze prachtige eer brengt ook verplichtingen met zich mee. U ontvangt vandaag van ons ook een uitnodiging voor het bijwonen van de aubade, morgen om 9 uur hier op het gemeentehuis. Samen met de gedecoreerden die vorig jaar de eer hadden hoop ik u morgen aan mijn zijde te zien bij de aubade om onze Koning samen toe te zingen. Natuurlijk mag iedereen nu weten dat u benoemd bent tot lid in de orde van Oranje Nassau. En daarom vraag ik u om nog even tijd te nemen voor een fotomoment. Daarna mag u deze bekroning gaan vieren met familie en vrienden. Ik wens u allen nog een hele feestelijke dag toe.