Nieuwe burgemeester gezocht

De gemeente Kaag en Braassem is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Eind 2021 vertrekt burgemeester Marina van der Velde-Menting na een mooie periode van 11 jaar als burgemeester van onze gemeente.

Wat is er al gebeurd?

Vanuit de gemeenteraad is de vertrouwenscommissie samengesteld. In Kaag en Braassem bestaat de vertrouwenscommissie uit een vertegenwoordiging van de fracties;

  • de heer H.S. van der Star (voorzitter)
  • mevrouw K. Straver-Van der Wereld
  • de heer R. Wesselink
  • de heer N.G. van Egmond
  • de heer P.C. van Dijk

Volgende stap; opstellen profiel. Denk mee!

Wat voor soort burgemeester zoeken wij? Om de beste burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft onder meer wat we van de burgemeester verwachten en welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om van u als inwoner, ondernemer of maatschappelijke partner te horen hoe u hierover denkt. Met deze korte online enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. U kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 26 februari aanstaande. De resultaten van de enquête worden meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Via de online enquête kunt u uw wensen voor het profiel kenbaar maken. Iedere inwoner, ondernemer of maatschappelijk organisatie die, na het invullen van deze enquête, de vertrouwenscommissie nog iets wil meegeven voor de profielschets krijgt daarvoor de gelegenheid tijdens een digitale avond. De commissie is nieuwsgierig naar ieders inbreng en neemt deze mee in de profielschets die op 18 maart a.s. in de gemeenteraad wordt besproken met de Commissaris der Koning.

Update 24 februari: Inspreekavond profiel burgemeester geannuleerd

Er hebben zich slechts enkele insprekers gemeld. Deze insprekers blijken ook al per rechtstreekse brief, meestal als organisatie, gereageerd te hebben. De leden van de vertrouwenscommissie achten het daarom niet zinvol om deze inspreekavond door te laten gaan. Met degene die zich hebben opgegeven wordt contact gezocht om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Vervolgstappen in het proces

Op 18 maart vindt een extra openbare raadsvergadering plaats waarin de profielschets wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In juli 2021 vindt een besloten raadsvergadering plaats waarin de raad het besluit neemt wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. In november 2021 wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd.