Richtnota 2021-2024

De richtnota 2021-2024 is maandag 13 juli vastgesteld. De richtnota is een ander woord voor een kadernota of voorjaarsnota. In deze nota worden de uitgangspunten voor de begroting vastgelegd. Kortom: waar gaan we ons geld aan uitgeven en hoeveel? Ook wordt hierin bepaald hoe hoog onze gemeentelijke belastingen en heffingen maximaal mogen stijgen. Wij gaan hierbij uit van de landelijke indexatie.

De kaders van de richtnota zijn gelijk gebleven aan de koers die wij in 2020 hebben ingezet. Vanaf toen hebben we ons gericht op `Maak meedoen mogelijk` en geld vrijgemaakt voor Focus met Ambitie I. We hebben onze financiën alleen bijgesteld om mee te kunnen gaan met noodzakelijke ontwikkelingen, zoals prijs- en loonsverhogingen in onze eigen organisatie en bij onze verbonden partijen.

Landelijke ontwikkelingen

Van een aantal posten zijn de kosten en opbrengsten nog onduidelijk door landelijke ontwikkelingen. We kunnen Focus met Ambitie II daarom nog niet opnemen in onze begroting.

Het is zeker dat de kosten stijgen in het sociaal domein. Vooral op het gebied van jeugdzorg. Het is nog onzeker welke vergoeding hier vanuit het Rijk tegenover komt te staan.

Een andere grote onzekerheid zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds. Op dit moment loopt een onderzoek vanuit het Rijk naar een herverdeling van het fonds. De uitkomsten en mogelijke effecten zijn nog niet duidelijk, maar zoals het er nu naar uit ziet pakt dit voor plattelandsgemeenten zoals de onze negatief uit. Bijna de helft van onze totale inkomsten komen uit dit fonds. Dit is daarom belangrijk voor ons.

Waarschijnlijk weten we meer na de Tweede Kamer verkiezingen en de nieuwe samenstelling van het kabinet. Samen met vele andere gemeenten hebben wij een noodkreet richting het Rijk gedaan om aandacht te vragen voor de mogelijke gevolgen. Mocht er inderdaad sprake zijn van de kortingen op het gemeentefonds dan moeten wij aanvullende maatregelen gaan treffen om de begroting sluitend te houden. Het kan dan gaan om het verlagen van kosten en/of het verhogen van opbrengsten. In themabijeenkomsten met de raad wordt in de komende maanden onderzocht wat deze maatregelen zouden moeten worden.

Meer informatie

U vindt de richtnota in het raadsinformatiesysteem.