Hoe werkt de gemeenteraad?

De Raadsavonden

De gemeenteraad van Kaag en Braassem vergadert elke twee weken vanaf half acht op maandagavond en incidenteel op de woensdagavond. De vergaderkalender vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs. De agenda’s van de raadsavonden worden voorbereid in het presidium.

Tijdens een raadsavond kan een onderwerp op verschillende manieren worden besproken. Informatief waarbij er informatie wordt gepresenteerd of wordt opgehaald bij de gemeenteraad, bij organisaties of inwoners, in een bijeenkomst of werkbezoek. Meningsvormend waarbij de raad over een door het college aangeboden raadsvoorstel met elkaar in debat gaat. Tenslotte wordt over een aangeboden voorstel een besluit genomen, daarbij is inspraak niet meer mogelijk, de raad is dan aan zet.

Informatieve onderwerpen kunnen worden geagendeerd in de vorm van bijvoorbeeld een presentatie, een werkbezoek, een gesprek met organisaties of inwoners, een bijeenkomst met andere gemeenteraden.

Bij meningsvorming wordt er door het college een voorstel voorgelegd waar de raad iets van moet vinden. Wanneer er bij de raad nog dilemma’s leven die de afweging naar een besluit lastig maken, kan een wethouder nog even bij de raad aanschuiven om zaken toe te lichten of kan een inwoner nog inspreken.

Wanneer de raad over een voorstel gaat besluiten, is inspreken of vragen stellen niet meer mogelijk. De raad is dan aan zet.

Bij ieder onderwerp staat heel duidelijk aangegeven of het informatief, meningsvormend of besluitvormend staat geagendeerd. Zo is het voor de raad duidelijk wat er van hen wordt verwacht en weten inwoners wat men kan verwachten  als het gaat om meepraten of inspreken.

iBabs

Op iBabs, het vergadersysteem van de gemeenteraad vindt u alle vergaderingen en bijbehorende stukken. De vergaderingen worden live uitgezonden en u kunt een vergadering ook terugkijken via het raadsinformatiesysteem.

Er is ook een app van iBabs voor op uw tablet of uw mobiele telefoon:

  • iBabs op uw tablet: download de app ‘iBabs Pro’
  • iBabs op uw mobiele telefoon: download de app ‘iBabs’

U heeft de volgende inloggegevens nodig:

  • Site: Kaagenbraassem
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger.

Inspreken

Inwoners die willen inspreken over een onderwerp dat staat geagendeerd of over een eigen onderwerp, kunnen zich op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie griffie@kaagenbraassem.nl, de ondersteunende dienst van de gemeenteraad.