Erepenning

De erepenning is een blijk van grote waardering. Deze wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere inspanning hebben verricht voor de gemeenschap van Kaag en Braassem. De erepenning kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners, en organisaties.

Kent u iemand of weet u zo’n organisatie? Dan kunt u deze persoon of organisatie voordragen.

Voorwaarden

  • er is een langdurige uitzonderlijke inspanning verricht voor de gemeenschap van Kaag en Braassem, of
  • een bijzondere inspanning verricht voor de gemeenschap van Kaag en Braassem gedurende korte tijd, of
  • een bijzondere prestatie verricht op bijvoorbeeld sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk gebied
  • de voorgedragen persoon of organisatie hoeft niet in Kaag en Braassem te wonen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • beschrijf de werkzaamheden van deze persoon of organisatie
  • reden waarom deze persoon/organisatie de erepenning verdient
  • gegevens persoon of organisatie.

U logt in met DigiD of eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in.

Voordracht Erepenning indienen


De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.