Koninklijke onderscheidingen 2020

Vanwege het coronavirus was dit feestelijk moment niet mogelijk in de vorm die we gewend zijn. Op donderdag 23 en vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Marina van der Velde-Menting alle gedecoreerden uit de gemeente Kaag en Braassem telefonisch en via videobellen gesproken en hen het mooie nieuws verteld. Ook dat levert bijzondere reacties op. In juli zijn de lintjes uitgereikt.

De gedecoreerden op een rijtje:

Lid in de orde van Oranje Nassau:

De heer Wils Akerboom uit Roelofarendsveen

Inzet voor de stichting Ouderen Belangen, later De Spil. Bestuurslid stichting Welzijn Ouderen De Spil, behartigt de financiën van activiteiten van de Spil, zoals tafeltje Dekje, de open tafel, de Combi-bus en allerlei eenmalige activiteiten. Heeft een grote bijdrage geleverd aan het ontstaan van een gezamenlijke website van de verschillende stichtingen welzijn ouderen in de gemeente. Inzet voor de stichting Oud Alkemade; betrokken bij de voorbereiding en het inrichten van de wisseltentoonstellingen.

Mevrouw Thea Wesselman uit Roelofarendsveen

Inzet voor Wijdezorg; lokale cliëntenraad van Jacobus en de centrale cliëntenraad. Vrijwilliger voor de Zonnebloem; organisatie en begeleiding van uitstapjes, zoals een dagje Keukenhof of een voetbalwedstrijd bij Feijenoord. Vervolgens bestuurlijk actief. Vanaf 2012 hoofd vakantieweken bij De Zonnebloem. Inzet voor de werkgroep belastingservice FNV regio Kaag en Braassem; mensen helpen met het invullen van formulieren. Inzet voor PRO Kaag en Braassem, vanaf de oprichting. Actief geweest als raadslid, nu nog actief als fractielid, vooral op thema’s in het sociaal domein.

De heer Sjaak Koek uit Roelofarendsveen

Al vanaf 1990 actief voor de Stichting Oud Alkemade. Opknappen van voorwerpen voor de collectie van het museum. Inmiddels actief in de verschillende depots;  inventariseren, toezicht houden op de meer dan 5500 items die het museum bezit. Verantwoordelijk voor alle technische installaties in het museum. Actief in de werkgroep thematentoonstellingen en suppoost tijdens de openingsuren. Jarenlang voorzitter geweest. Daarnaast inzet voor dementerende ouderen in het Hof van Alkemade; met oude voorwerpen komen de verhalen! Ook geeft hij sportles aan de bewoners.

De heer Hans de Vries uit Roelofarendsveen

Actief in onder andere Nieuwkoop als vrijwilliger voor Natuurmonumenten. Speelt een grote rol voor de stichting PUM, een hulporganisatie die zich inzet om armoede te bestrijden en te werken aan duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Als senior expert jarenlang deskundige kennis geleverd om bedrijven verder te helpen. Daar 18 missies uitgevoerd, met vooral activiteiten in Burkina Faso en Niger. Ook actief voor de Zonnebloem als begeleider van een aantal vakanties voor cliënten. Inzet voor de stichting Sympany (voorheen Stichting Humana) als penningmeester.

De heer Gerard van der Meer uit Roelofarendsveen

Vanaf 1981 actief voor de Stichting Oud Alkemade. Organisatie, ledenwerving, archivering, en de redactie van het kwartaalblad. Letterlijk bijgedragen aan de mooie collectie van het museum; voorwerpen werden door hem overal opgehaald en opgeknapt. In zijn periode als voorzitter van de stichting bijgedragen aan de totstandkoming van het museum aan de Saskia van Uyleburchlaan in Oude Wetering. Tot op de dag van vandaag (hoge leeftijd!) actief voor het museum. Levenswerk is toch wel het boek dat vorig jaar verschenen is over de geschiedenis van de 18 polders in Alkemade. Heeft een eigen stoel aan de stamtafel bij Oud Alkemade. 

Mevrouw Annelies van Wieringen uit Oud-Ade

Grote inzet voor het dorp Oud-Ade. Als bestuurslid jarenlang deel uitgemaakt van de dorpsraad in Oud-Ade. Ook inzet voor de Stichting Oud-Alkemade; het secretariaat in de stichting Oud-Alkemade is al meer dan 30 jaar in haar handen. Van een paar honderd donateurs in 1988 tot de meer dan 1500 donateurs die het museum Oud Alkemade nu heeft. Roosters, verslagen, agenda’s; de regie is bij mevrouw Van Wieringen,

Mevrouw Anneke Kale uit Leimuiden

Vanaf 1994 inzet voor zwembad de Kleine Oase in Leimuiden. Aanzet tot oprichting van de Stichting Vrienden van de kleine oase. Na oprichting actief als vrijwilliger; onderhoud, schilderen; alles voor behoud van het bad! Helpende hand bij activiteiten zoals de zeskamp, kampeernacht, discozwemmen, nu nog actief met ophalen donateursgelden en kassadienst. Haar netwerken vanuit de scholen als voormalig juf zijn altijd optimaal ingezet om kinderen te enthousiasmeren. Vanaf 2006 actief als vrijwilliger voor de Stichting Melinda Humanitaire Hulptransporten uit Leimuiden. Ook inzet voor Natuurmonumenten met de jaarlijkse collecte. Op De Schakel was zij meer dan een juf; na schooltijd actief in de sportcommissie en de snoeiploeg. Na haar pensionering gaf zij nog bijles.

Mevrouw Jeanne Borst uit Oud Ade

Grote inzet voor de zomerkampen in Hoogmade. Jarenlang betrokken geweest bij alle voorbereidingen, met name het creatieve en muzikale deel. Op vrijwillige basis muziekles gegeven op basisschool Ter Does. Inzet voor peuterspeelzaal De Barg op vrijwillige basis als leidster. Ook actief voor de kerk in Hoogmade met de werkgroep ‘missie ontwikkeling vrede’; acties om geld in te zamelen en mensen die het minder hebben te helpen. Daarnaast dirigent van het kerkkoor.

Mevrouw Laura van der Meer uit Leimuiden

Al vanaf 1973 lid van Fair Play uit Leimuiden. Vanaf jonge leeftijd betrokken bij de organisatie van activiteiten voor de vereniging. Vanaf 1989 wedstrijdsecretaris. Na 30 jaar  die taken vorig jaar overgedragen, nu tijdelijk wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Ook inzet voor de clubtoernooien, de redactie van het clubblad en bestuurslid pr & communicatie. Ook regionaal actief voor de tafeltennissport in verschillende rollen. Met een extra warm hart voor de paratafeltennissport. Collectant voor het KWF. Inzet voor de lokale parochie, vooral voor het parochieblad en het federatieblad.

De heer Henk Brunt uit Hoogmade

Al vanaf 1972 actief voor de Koninklijke Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade. Al snel als secretaris in het bestuur, tot 1980. Zelf ook actief muzikant. Ondersteunt de vereniging tot de dag van vandaag op allerlei fronten; van onderhoudsklussen, fondsenwerving, het ronddelen van folders, en de opbouw van het podium bij optredens. Daarnaast actief binnen Hengel Sport Vereniging De Eindsprint in Hoogmade; al ruim 30 jaar een zeer actief lid. Zorgt voor mooie verhalen en anekdotes in het clubblad en medeschrijver van het boek dat de vereniging uitbracht. Actieve rol bij MMO Hoogmade gespeeld. Ook inzet voor de parochie is van groot belang.

Ridder in de orde van Oranje Nassau:

De heer Piet van Egmond uit Leimuiden

Zowel op nationaal als internationaal niveau actief als vrijwilliger. Heeft een grote rol gespeeld voor de Internationale Tafel Tennis Federatie. Hij adviseert en helpt de internationale materiaalcommissie van de bond om de kwaliteit van de sport op hoog niveau te houden door continue te zorgen voor advies over en gebruik van materialen die aan de internationale eisen voldoen. Ook op nationaal niveau profiteert de tafeltennissport van hem; al 40 jaar scheidsrechter. Inmiddels bijzonder ervaren en op het hoogste niveau. Brengt zijn kennis over op jonge scheidsrechters en beoordeelt collega-scheidsrechters. Ook op lokaal niveau actief als collectant bij de hartstichting.

Mevrouw Doky Verhagen uit Hoogmade

Zowel op nationaal als internationaal niveau actief als vrijwilliger. Bestuurslid geweest bij de Stichting Sopora, stichting voor openbaar onderwijs, in lastige periode in onderwijsland. Grote rol in de peuteropvang in de voormalige gemeente Jacobswoude, jarenlang als voorzitter van de stichting en bijgedragen aan de continuïteit van peuteropvang. Inzet voor de Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade-Woubrugge; al vanaf 2011 voorzitter. Actief voor NIVON Natuurvrienden als voorzitter van de werkgroep die sociale groepsvakanties organiseert, vaak samen met vluchtelingenwerk. Veel gedaan voor studentenvereniging Magna Pete uit Groningen, al vanaf 1964 actief lid. Inzet voor de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade. In de periode 1994 – 2003 actief bijgedragen aan beleid en uitvoering van de stichting. Actief voor de stichting geen gehoor, opkomen voor het voorkomen van geluidsoverlast door de aanleg van de HSL.

Kijk voor de foto's op onze facebookpagina.