BOA's en Wijkagenten

BOA's

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) houdt zich bezig met toezicht en handhaving in uw woonomgeving. De BOA-taken zijn niet gelijk aan die van de politie, maar de BOA’s en politie werken wel nauw samen en treden waar nodig gelijktijdig op. Een BOA heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

Wijkagent

Een wijkagent is een ervaren politieagent die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Belangrijk is ‘het kennen en gekend worden’. De gemeente Kaag en Braassem heeft drie wijkagenten.

De wijkagenten zijn bereikbaar via:

  • geen spoed: 0900 88 44
  • spoed: 112 (zoals bij ongeval met letsel, vernieling/inbraak op heterdaad).

Wilt u weten wie uw wijkagent is? Ga dan naar www.politie.nl/mijn-buurt en vul uw postcode in. Hier vindt u ook een contactformulier.

Aangifte doen

Aangifte doen is belangrijk. De politie kan alleen met een aangifte een onderzoek starten. Ook heeft u in sommige gevallen een aangifte nodig om schade vergoed te krijgen bij uw verzekering. U kunt op verschillende manieren aangifte doen: via internet, telefonisch of u kunt een afspraak maken op het politiebureau. Voor het doen van aangifte kunt u terecht op het politiebureau in Ter Aar of u kunt online aangifte doen via www.politie.nl/aangifte. Voor meer informatie over de locatie en openingstijden kunt u terecht op www.politie.nl.