Over deze website

 • Cookies en privacy

  De gemeente Kaag en Braassem respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Wij gebruiken de door de websitebezoeker verstrekte gegevens om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

 • Proclaimer

  De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Informatie op de website is gevrijwaard van voorbehoud.

 • Sitemap

  Een sitemap is een overzicht van (bijna) alle webpagina's binnen deze website.

 • Tekstgrootte aanpassen

  U kunt zelf de tekst vergroten en verkleinen.

 • Toegankelijkheidsverklaring

  In deze verklaring staat in hoeverre de website van gemeente Kaag en Braassem al aan de eisen voldoet en welke maatregelen gemeente Kaag en Braassem neemt om te zorgen voor toegankelijkheid.

 • Voorleeshulp

  U kunt de website van de gemeente Kaag en Braassem laten voorlezen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma BrowseAloud. Met één klik op de 'Lees voor' button activeert u het voorlezen en opent u een zwevende applet voor aan, uit en pauze. Wijs de tekst aan en na korte tijd zal deze oplichten en het voorlezen beginnen.

 • Webarchief

  De website www.Kaagenbraassem.nl wordt sinds 2 september 2011 dagelijks gearchiveerd. Hiermee voldoet de gemeente aan de Archiefwet.