Cookies en privacy

Cookies

De website van de gemeente Kaag en Braassem maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Die informatie wordt door uw browser bewaard. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor het goed en veilig functioneren van de dienstverlening van de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente deelt deze gegevens niet met derden en legt geen persoonlijke gegevens vast. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen.

Privacyverklaring

De gemeente Kaag en Braassem respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Wij gebruiken de door de websitebezoeker verstrekte gegevens om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst uit te voeren of wanneer de gemeente hiertoe wettelijk verplicht is.

Meer informatie

De gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris is het aanspreekpunt voor zaken die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Lees meer hierover bij De gemeente en de privacywetgeving (AVG).