Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.kaagenbraassem.nl.

Gemeente Kaag en Braassem wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we op deze website volgens de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Onderstaande succescriteria wordt nog aangevuld:

  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Kaagenbraassem.nl wordt daarom informatie zo veel mogelijk als tekst aangeboden; printformulieren worden wel als pdf aangeboden.
  • Op Kaagenbraassem.nl linken we ook naar andere websites, zoals de raadssite iBabsonline. Deze website is uitgesloten van deze toegankelijkheidsverklaring. We zoeken naar mogelijkheden om ook deze informatie toegankelijk aan te bieden. Heeft u vragen over de raadssite of wilt u informatie raadplegen die niet toegankelijk is? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@kaagenbraassem.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de webrichtlijnen te bevorderen:

  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben toegankelijkheidstrainingen gevolgd en werken aan kennisverbreding 

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan onze webredactie door via het contactformulier. Vermeld ook de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.