Toegankelijkheidsverklaring

In deze verklaring staat in hoeverre de website van gemeente Kaag en Braassem al aan de eisen voldoet en welke maatregelen gemeente Kaag en Braassem neemt om te zorgen voor toegankelijkheid.

U kunt onze toegankelijkheidsverklaring bekijken op www.toegankelijkheidsverklaring.nl 

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Kaag en Braassem streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de Europese norm  EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring geldt voor de website:

De content van deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Wel maakt de gemeente nog gebruik van PDF-formulieren met een beperkte toegankelijkheid. Deze formulieren zijn bedoeld om thuis uit te printen en per post op te sturen of mee te nemen naar het gemeentehuis. Wij laten de website toetsen door onafhankelijke toegankelijkheidsexperts. De succescriteria waaraan nog niet is voldaan wordt vermeld in de komende toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: De webredactie toetst de content op kaagenbraassem.nl met de automatische toetstool AChecker
  • Interne controle vóór publicatie: De webredactie toetst vóór publicatie de content op toegankelijkheid
  • Periodieke interne controle: De webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Training werknemers: De webredacteuren hebben toegankelijkheidstrainingen gevolgd
  • Periodieke externe toetsing: Wij laten de website toetsen door een onafhankelijke toegankelijkheidsexperts. Deze staat ingepland voor april 2021.
  • Overleg met leverancier: Technische bevindingen uit de toetsresultaten bespreken we met de leverancier van de website
  • Afweging bij aanschaf/verlenging: Toegankelijke bouwkwaliteit is een voorwaarde bij de ontwikkeling van nieuwe websites en bij verlenging van bestaande contracten.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan onze webredactie door via het contactformulier. Vermeld ook de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Extra toelichting

Informatie op subsites is nog niet volledig toegankelijk. Het gaat hierbij o.a. de afsprakensite, digitale formulieren, Woz-informatie en raadsinformatie. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Digitoegankelijk.