Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 december 2018.

Gemeente Kaag en Braassem streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de Europese norm  EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring geldt voor de website:

https://www.kaagenbraassem.nl

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan [wordt nog aangevuld]

Op Kaagenbraassem.nl linken we ook naar andere websites, zoals de afsprakenmodule en het raadsinformatiesysteem ibabs met een andere url basis; niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de webrichtlijnen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website door een automatischte toetstool
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben toegankelijkheidstrainingen gevolgd.
  • Pdf documenten:  De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op onze website wordt daarom informatie in korte teksten aangeboden. De pdf documenten die op kaagenbraassem.nl staan, zijn print-formulieren.  

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan onze webredactie door via het contactformulier. Vermeld ook de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Digitoegankelijk.