Voorleesfunctie

U kunt de website van de gemeente Kaag en Braassem laten voorlezen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma BrowseAloud. Met één klik op de 'Lees voor' button activeert u het voorlezen en opent u een zwevende applet voor aan, uit en pauze. Wijs de tekst aan en na korte tijd zal deze oplichten en het voorlezen beginnen.

Toegankelijkheid

Een website die voldoet aan de webrichtlijnen is voor slechtzienden, blinden en mensen met motorische handicaps beter toegankelijk, maar voor iemand met dyslexie of laaggeletterden is dat niet of nauwelijks het geval. Een voorleeshulp maakt het voor hen ook mogelijk om de informatie te beluisteren en mee te lezen waardoor informatie beter begrepen wordt.